Ludzas novads

Ludzas novada dome
Raiņa iela 16A, Ludza,
LV-5701
www.ludza.lv

LUDZAS NOVADA RAKSTUROJUMS

Ludzas novads ir pierobežas novads un atrodas Latgales reģiona austrumu daļā. Tā kopējā teritorija aizņem 966 km2 (pagastu kopplatība – 955 km2, pilsētas – 11 km2). 2012.gada 1.janvārī pašvaldības teritorijā dzīvoja 15351 iedzīvotājs, vidējais iedzīvotāju blīvums – 15,89 iedzīvotāji uz km2. Ludzas novada teritoriju veido 1 pilsēta – Ludza un 9 pagastu pārvaldes – Brigu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu un Rundēnu. Novada administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta. Tā atrodas 267 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 122 km attālumā no Daugavpils un 30 km attālumā no Rēzeknes. Ludzas novads teritoriāli atrodas pierobežas zonā, kas jūtami ir ietekmējis iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Bez dominējošām tautībām – latviešiem un krieviem novadā dzīvo arī baltkrievi, ukraiņi, poļi un citu tautību iedzīvotāji. Ludzas novads pamatoti uzskatāms par vārtiem starp austrumiem un rietumiem. No 2004.gada 1.maija novada robeža ir kļuvusi par Eiropas Savienības robežu. Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), starptautiskās automaģistrāles E22 Rīga – Maskava daļa, un dzelzceļa līnijas Rīga – Maskava. Transporta infrastruktūra un robeža ar Krievijas Federāciju padara novadu pievilcīgu kravu pārvadātājiem un piedāvā iespējas uzņēmējdarbības attīstībai transporta pakalpojumu jomā. Esošā transporta infrastruktūra tiek pastāvīgi uzlabota, kas rada pozitīvu aspektu vides kvalitātei. Ludzas novads ierindojas ezeriem bagātāko Latvijas novadu sarakstā. Novada teritorijā plešas 106 ezeri ar kopējo platību 5 230,7 ha.