Kārsavas novads

Kārsavas novada dome
Vienības iela 53, Kārsava,
LV-5717
www.karsava.lv

KĀRSAVAS NOVADA RAKSTUROJUMS

Kārsavas novads ar administratīvo centru Kārsavas pilsētā ir izveidojies 2009.gadā, apvienojoties Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pagastiem, kā arī Kārsavas pilsētai. Kārsavas novads atrodas sen apdzīvotā teritorijā, kurā cilvēki apmetušies vairāk nekā pirms 7000 gadu. Kopējā teritorija, ko aizņem Kārsavas novads, ir 627 km2 un iedzīvotāju skaits ir 6828 cilvēki. Vēsturiski novads ir veidojies krustpunktā starp veco tirdzniecības ceļu, kas no Krievijas vidienes veda uz Baltijas jūru un pasta ceļu no Pēterpils uz Varšavu. Arī Latvijā pirmā dzelzceļa līnija Varšava- Sanktpēterburga, kas tika atklāta 1860. gadā, ved cauri Kārsavas pilsētai un novadam. Pašlaik tas ir nozīmīgs resurss ar loģistiku un tranzītu saistīto pakalpojumu attīstībai. Tradicionālās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. 1970.-80. gados Kārsavas pilsētā bija vairāki metālapstrādes uzņēmumi un līdz mūsu dienām ir daļēji saglabājusies infrastruktūra. Kā būtisks iekšējais resurss novadā ir Malnavas koledža, kas sagatavo lauksaimniecības, transporta, finanšu un uzskaites nozaru profesionālās un augstākās izglītības speciālistus.