Ilūkstes novads

Ilūkstes novada dome
Brīvības ielā 7, Ilūkste,
LV-5447
www.ilukste.lv

ILŪKSTES NOVADA RAKSTUROJUMS

Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā krastā. Novads robežojas ar Daugavpils novadu, Aknīstes novadu, Jēkabpils novadu un Lietuvas Republiku. Novada kopējā platība ir 648,40 km2. Ilūkstes novads tika izveidots 2003.gadā. Novadā apvienojās Ilūkstes pilsēta, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagasti. Paplašinot novada administratīvo teritoriju 2009.gadā novadā ir iekļauts Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju. Kopš 2003.gada novada administratīvais centrs ir Ilūkstes pilsēta. Ilūkste atrodas 25 km attālumā no Daugavpils un 250 km attālumā no Rīgas. Ilūkstē dzīvo vairāk nekā 30% novada iedzīvotāju. Uz 31.12.2011. novadā dzīvo 8784 iedzīvotāji, no tiem: 1449 – līdz darbspējas vecumam; 5302 – darbspējas vecumā; 2033 – virs darbspējas vecuma. Ilūkstes novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs iezīmējas ar ievērojamu latviešu pārsvaru, t.i. 64% no iedzīvotāju kopskaita, otra lielākā nacionālā grupa ir krievi – 20%, tad seko poļi – 8%, baltkrievi – 3%, lietuvieši – 2% un citas nacionalitātes – kopā 3 %.