Dagdas novads

Dagdas novada dome
Alejas 4, Dagda
LV-5674
www.dagda.lv

DAGDAS NOVADA RAKSTUROJUMS

Dagdas novads izveidojās 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Dagdas pilsētai un 10 pagastiem – Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes un Dagdas. Dagdas novada teritorijas platība ir 949 km2. Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012. ir 9089. Novadā ir 12 bibliotēkas un 9 tautas nami, kā arī etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, novadpētniecības izstāžu zāle un istabas. Populārs ir sports. Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lopkopība, lauksaimniecība, kokapstrāde, mazumtirdzniecība. Novads ir bagāts ar ezeriem, reģistrēti 123 ezeri. Ievērojamākais ir Ežezers, kas ir ar salām bagātākais Latvijā – 33 salas. Tiek realizēti vairāki projekti, nozīmīgi tūrismam: Ķepovas saietu nama un izstāžu zāle, Izstāžu zāle Jaundomes muižā, Brīvdabas estrāde Dagdas parkā, Asūnes ciemā, Meža ekspozīcija Ķepovas pagastā, Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrs, u.c. projekti novada attīstības paaugstināšanai.