Ciblas novads

Ciblas novada dome
Domes nams, c.Blonti, Blontu pagats,
Ciblas novads,
LV-5706
www.ciblasnovads.lv

CIBLAS NOVADA RAKSTUROJUMS

Ciblas novads ir gaišs novads Ludzas pievārtē Latvijas austrumos. Mūsu iedzīvotāji atvērti pārmaiņām, uzņēmējdarbībā izmanto 21.gadsimta tehnoloģijas. Novada skaistā daba ir komfortabla vide mājvietai un daudzveidīgai atpūtai, ir attīstīta sociālā un inženiertehniskā infrastruktūra. Novadam jau vēsturiski raksturīga lielo ražotņu neesamība, ir saglabājusies tīra un nepiesārņota vide. Pašvaldības rūpes ir vērstas uz esošās infrastruktūras uzlabošanu. Novadā ir ievērojams kultūrvēsturiskais mantojums: 4 baznīcas, kurās ir daudz senu mākslas priekšmetu un relikviju. Darbojas Ciblas novada novadpētniecības muzejs, Ciblas novada vēstures liecību, mantu ekspozīcija Līdumniekos, Pušmucovas pamatskolas muzejs, Eversmuižas kultūrvēsturiskā un dabas taka, ierīkotas 8 piemiņas vietas kaujās kritušajiem karavīriem. Iedzīvotāji ir aktīvi latgaliešu tradīciju glabātāji un turpinātāji- darbojas Ciblas folkloras kopa ”Ilža”, Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti”, Zvirgzdenes folkloras kopa „Saime” un Blontu folkloras kopa, amatierteātris, jauniešu deju kolektīvi un vokālie ansambļi. Novadā ir 5 izglītības iestādes. Mūsu novads labprāt uzņem tūristus un aktīvus atpūtniekus viesu mājās „Akmeņi”, „Apsīšu smaids”, „Pureņi”, atpūtas kompleksā „Cirmas ezerkrasts”.