Zināmi radošā konkursa “Pavasari sagaidot” rezultāti

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi pateicas visiem konkursa “Pavasari sagaidot” dalībniekiem! Konkurss norisinājās no 25. marta līdz 21. aprīlim, kopumā tika saņemti 123 bērnu radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook “Es atgriežos Latgalē” lapā un nodoti publiskai balsošanai.

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu izpratni par latviešu svinamajām dienām un tradīcijām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivitātē, caurvijot Lieldienu tematiku. Šoreiz saņēmām vairākus darbus, kur bērni aktīvi iesaistījās pavasara darbos kopā ar vecākiem un baudīja dabu.

Konkursa uzdevumi bija:

– Attīstīt bērnu un jauniešu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, veidojot izpratni par latviešu tradīcijām, gadskārtu svinībām, vadoties no norisēm dabā, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.

– Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem un jauniešiem, iesaistot vietējā reģiona bērnus un jauniešus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus un jauniešus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.

– Veicināt pozitīvu noskaņu un vienotību sabiedrībā ar saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Rezultātu apkopojums:

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un radošumu!

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

  1. Madara L. (5 gadi) www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/1090548538726447  (745 patīk)
  2. Emīls S. (16 gadi) www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/1089989628782675  (556 patīk)
  3. Anastasija O. (5 gadi) www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/1394346644778090  (172 patīk)

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

  1. Daugavpils Iespēju vidusskolas PII, gr. “Skudriņas” audzēkņi facebook.com  (882 patīk ) 
  2. Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII, gr. ”Saulīte un Pūcītes” audzēkņi www.facebook.com  (856 patīk )
  3. Ludzas PII ”Pasaciņa”, grupas ”Gliemezītis” audzēkņi www.facebook.com  (200 patīk)

Žūrijas simpātijas balva tika piešķirta Mairim K. (4 gadi) www.facebook.com

Veicināšanas balvas saņems:

Radošā konkursa rīkotāji sazināsies ar laureātiem par balvu saņemšanu. Uz tikšanos nākamajos Latgales plānošanas reģiona organizētajos konkursos!

Papildus informācija: Latgales plānošanas reģiona projektu asistente Anna Stalidzāne, anna.stalidzane@lpr.gov.lv.