Uzņēmējus Augšdaugavas novadā informēja par atbalsta instrumentiem

Šodien, 21. februārī, klātienē Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” un online facebook Partnerība “Kaimiņi” lapā, norisinājās seminārs “Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Augšdaugavas novadā”, kurā par aktuālām atbalsta saņemšanas iespējām uzņēmējdarbības attīstībā informēja Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), Augšdaugavas novada pašvaldība, LIAA pārstāvniecība Daugavpilī un ALTUM Latgales reģiona vadītāja. Semināru organizēja “Partnerība Kaimiņi”.
LPR LUC vadītājs Andris Kucins pastāstīja par Latgales uzņēmējdarbības centru, kā arī par Latgales speciālās ekonomiskās zonas priekšrocībām un citiem atbalsta instrumentiem.
Savukārt, Eiropas digitālās inovācijas centra (EDIC) – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera (LPR LUC) vai Latvijas Digitālā akseleratora projekta vadītājs Andris Ondzuls uzrunāja klātesošos, informējot par IT risinājumu ieviešanu un ES finansējuma piesaisti uzņēmumiem.
Semināra ieraksts:
❗ Aicinām uzņēmējus apmeklēt arī nākamo tikšanos, kas paredzēta jau 28. februārī Ilūkstes kultūras un mākslas centrā.