Uzņēmēji Balvos tika informēti par LUC un EDIC

2024. gada 9. februārī Balvu muižā norisinājās seminārs uzņēmējiem, kurā varēja uzzināt par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmām, ALTUM, Lauku atbalsta dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras aktualitātēm, par pieejamo finansējumu uzņēmumu digitalizācijai un LEADER programmas jaunumiem uzņēmējdarbības attīstībā.

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins pastāstīja par Latgales uzņēmējdarbības centru, un aicināja uzņēmējus izmantot Latgales speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības savā biznesā.

Piemēram, Latgales uzņēmējdarbības centrs ir gatavs sniegt kompleksu atbalstu un palīdzību visos aspektos, lai uzņēmēji sasniegtu savus biznesa attīstībai uzstādītos mērķus. Interesentiem bija iespēja saņemt arī EDIC Latgales kontaktpunkta projekta vadītāja Andra Ondzula praktiskās konsultācijas uzņēmuma IT risinājumu ieviešanā un ES finansējuma piesaistē.

Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIC) – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera (Latgales uzņēmējdarbības centra) vai Latvijas Digitālā akseleratora – pārstāvji informēja par to, kā veikt sākotnējo digitālā brieduma testu un kā saņemt digitālās attīstības ceļa karti. Un veicināt procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanu, kas veicinātu Latvijas konkurētspējas priekšrocības.Lai iegūtu papildinformāciju par digitalizācijas atbalsta programmām, pieteikšanās aspektiem valsts un ES atbalsta piesaistei, Latgales reģiona uzņēmēji tiek aicināti sazināties ar Andri Ondzuli, EDIC Latgales kontaktpunkta projekta vadītāju pa tālr. +371 22353495, vai rakstot e-pastā – andris.ondzuls@lpr.gov.lv .

FOTO: Latgales plānošanas reģions/ Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība”