Ukmergē Lietuvā notika “Dinamisku pārtikas iepirkumu dienas”, atklājot izaicinājumus un iespējas palielināt bioloģiskās produkcijas izmantošanu skolēnu ēdināšanā Baltijas jūras reģiona valstīs

Š.g. 14. un 15. maijā Ukmergē (Lietuva) Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021. – 2027. gadam projekta “Circular FoodShift Baltijas valstīs”, kur Latgales plānošanas reģions iesaistās kā asociētais partneris, ietvaros notika pasākums “Dynamic Food Procurement Days” (tulk.” Dinamisku pārtikas iepirkumu dienas”).

Pasākuma tēma cieši sasaucas ar Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta “Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs” jomu, jo fokusējas tieši uz pārtikas iepirkumiem skolu un bērnudārzu vajadzībām, kā tas tiek organizēts dažādās valstīs un kādas labās prakses piemērus var izmantot arī citas valstis vai pašvaldības.

Pirmajā dienā uzstājās pārstāvji no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Beļģijas, daloties savā praksē un pieredzē. Iedvesmojošs bija Ukmerges pašvaldības ziņojums, kur atklājās, ka kopš 2018. gada, kad tikai 2 bērnudārzos (305 audzēkņi) tika iepirkta bioloģiskā pārtika un pašvaldība pieņēma lēmumu nodrošināt visus pašvaldības bērnudārzus ar pēc iespējas lielāku bioloģiskās pārtikas izmantošanas procentuālo pārsvaru, 2024. gadā jau 1082 bērni 7 pilsētas bērnudārzos saņem ēdienu gatavotu no bioloģiskiem un vietēji ražotiem produktiem. Kopumā 79% pirmskolas bērnu mācās izglītības iestādēs, kur maltītes tiek gatavotas no bioloģiskiem produktiem un šo produktu proporcionālais pārsvars te Lietuvā ir vismaz 60%.

Otrajā dienā dalībnieki piedalījās meistarklasē, kuras uzdevums bija rast jaunas idejas, kā iesaistīt vietējos, bioloģiskos lauksaimniekus aktīvāk piedalīties publiskajos iepirkumos. Dalībnieki strādāja grupās un meistarklases beigās prezentēja savas labākās idejas.

Pasākumā piedalījās arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Kristīne Šade, kuras ikdienas pienākumos ietilpst ēdināšanas pakalpojumu Daugavpils skolās iepirkumu organizēšana. Cik vērtīgs šis pasākumus bija Kristīnes skatījumā var uzzināt, noskatoties šo īso video sižetu.

Informāciju sagatavoja:
Rita Ivanova
Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centra
Komercdarbības speciāliste
e-pasts: rita.ivanova@lpr.gov.lv
tālr. 64624300