Uzzini, vai Latgales skolās būs vairāk bioloģiskās pārtikas – piesakies tiešsaistes pasākumam

2024. gada 10. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.30 notiks trešais  noslēdzošais Latgales plānošanas reģiona īstenotā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027. gadam projekta “Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs” (projekta akronīms: “BSR Food Coalition”) tiešsaistes atskaites pasākums, kura laikā projekta partneri informēs par tik tālu paveikto, kā arī stāstīs par nākotnē paredzētiem pilotrisinājumiem, kuri tiks testēti vēl līdz 2024. gada maijam projekta iesaistītajās skolās un pašvaldībās.

Aicinām pieteikties ar ēdināšanu skolās saistītām personām (tajā skaitā, iepirkumu speciālistus, atbildīgos izglītības pārvaldes darbiniekus, skolu administrācijas, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību teritorijās esošos bioloģiskos lauksaimniekus  u.tml.), kā arī citas ieinteresētās personas.

REĢISTRĀCIJA tiešsaistes pasākumam līdz 2024. gada 9. aprīlim.

Darba valoda: angļu

Papildu informācija:
Rita Ivanova
Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centra
Komercdarbības speciāliste,
Projekta vadītāja
Tālr.29857838