Tiek organizēts biznesa atbalsta konkurss remigrantiem Balvu novadā

 

Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Balvu novadā, tiek organizēts konkurss „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalstam”. Projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 20.jūnija līdz 2024. gada 25. jūlijam  plkst. 15.00.

 • Atbalstu konkursā var saņemt:  
  • jaunizveidots remigranta uzņēmums;
  • jau esošs uzņēmums, radot jaunu darba vietu remigrantam;
 • Kas var pretendēt uz atbalstu?
  • Remigrants, kurš atgriezies uz dzīvi Latvijā ne ilgāk kā pirms 2 gadiem un pavadījis ārvalstīs vismaz 2 gadus;
  • Darba devējs, kurš veido jaunu darba vietu remigrantam;
 • Kā saņemt atbalstu?
  • Pieteikties pašvaldības izsludinātajā konkursā saskaņā ar nolikumu, aizpildot projekta pieteikumu un iesniedzot prasīto informāciju;
 • Kam var izlietot atbalstu?
  • Pamatlīdzekļiem;
  • Atalgojumam (t.sk. darba alga, un/vai darba spēka nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas));
  • Jāattīsta jauns produkts vai pakalpojums reģiona mērogā.
 • Atbalsta pasākuma īstenošanas laikā pretendentam uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā.
 • Konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 12 000,00 euro, kas sastāv no valsts piešķirtā atbalsta, nepārsniedzot 8000,00 euro, un pašvaldības atbalsta, nepārsniedzot 4000,00 euro. Konkursa dalībniekam jānodrošina privātais līdzfinansējums vismaz 20% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
 • Konkursu rīko  Balvu novada pašvaldības iestāde “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu.
 • Parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi – biznesacentrs@balvi.lv, ar tēmas norādi “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalstam Balvu novadā”;
 • Personīgi Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā, Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads, 1. stāvs, papildus iesniegtajam oriģināleksemplāram, iesūtot arī konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi biznesacentrs@balvi.lv, ar tēmas norādi “Remigrācijas atbalsta pasākums –uzņēmējdarbības atbalstam Balvu novadā”;
 • Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra vadītāju Mārīti Orniņu (tālr.: 26355954 , e-pasts: marite.ornina@balvi.lv ).

Informācija: www.balvi.lv