Seminārs Līvānos – LEADER projektu iespējas 2024. – 2027. gadā

Līvānos 12. martā plkst. 10.00 Līvānu novada kultūras centrā tiek rīkots informatīvs seminārs “LEADER projektu iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un sabiedriskajām aktivitātēm 2024. – 2027. gadā”. Semināra mērķis ir iepazīstināt klātesošos uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un pašvaldību ar biedrības “Preiļu – Līvānu novadu partnerība “Kūpā””  izstrādāto Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. – 2027. gadam un informēt par LEADER projektu iespējām.

Savu dalību seminārā lūdzam reģistrēt: TE