Plašāk nekā jebkad. Sākas Vides dienas Dienvidlatgalē

Europe Direct Dienvidlatgales centrs, tuvojoties divu gadu savas darbības gadadienai, iecerējis vērienīgu pasākumu programmu, kas jau tradicionāli, notiek vides un Eiropas Zaļās domāšanas zīmē. Šī gada Vides dienas notiks no 2024. gada 24. līdz 26. aprīlim reģionāli daudz plašākas un saturiski atšķirīgas, kur ierastās vides jomas organizāciju telšu pilsētiņas vietā, vides eksperti dosies uz mācību iestādēm pie jauniešiem, pedagogiem u.c. interesentiem vadīt nodarbības Aglonas, Ilūkstes Raiņa, Krāslavas Varavīksnes, Špoģu, Dagdas, Daugavpils Centra, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolās, Latgales industriālā tehnikumā un tā IPĪV “Višķi”, Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Daugavpils Universitātē un Daugavpils, Krāslavas un Pilsudska Daugavpils valsts poļu valsts ģimnāzijās, kur notiks 30 dažādu pasākumu kopums.

Europe Direct Dienvidlatgale centrs*, kas darbojas Latgales plānošanas reģiona paspārnē, Vides dienu pasākumus rīko jau trešo gadu pēc kārtas, kuros līdz šim piedalījušies vairāk nekā 2500 jauniešu, pašvaldības darbinieku un interesentu, kas pateicoties neskaitāmiem vides jomas sadarbības partneriem, guvuši vērtīgu informāciju. Paplašinot Vides dienu norišu vietas, Latgales dažādu apkaimju iedzīvotājiem šī ir lieliska iespēja gan saņemt aktuālo informāciju par Eiropas Zaļo kursu un dabas aizsardzību, gan vides aktualitātēm. Šī gada Vides dienās Dienvidlatgalē notiekošās aktivitātes sasaucas ar vairākām Eiropas Savienības aktualitātēm un izvirzītajiem mērķiem: informācijas pieejamība ikvienam eiropietim, ceļš uz klimatneitralitāti, bioloģiskās daudzveidības veicināšana, demokrātijas un solidaritātes iniciatīvas.

“Viens no mūsu mērķiem ir dot pienesumu arī izglītības jomā un informēt jauniešus par iespējām, ko paver dažādas Latvijas un ES projekti un programmas. Tādēļ šinīs dienās sadarbībā ar biedrībām “Zaļā brīvība”, “Baltijas Vides Forums” un Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti, Daugavpils valstspilsētas pašvaldību, Valsts vides dienestu un A/S Latvijas Valsts meži skolu audzēkņiem piedāvājam iespēju piedalīties visdažādākajos pasākumos un aktivitātēs”  informē Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis.

Īpaša vērība pasākumu klāstā tiks veltīta radiācijas drošībai, klimata pārmaiņām, bioloģiskajai daudzveidībai, atkritumu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai u.c. aktuālām tēmām. Savukārt skolotājiem un vides draugiem 25. aprīlī Daugavpils Universitātē (Vienības ielā 214.kab.) pl.: 15:00 notiks pasākums “Sarunas par zaļo”, kur ar spēles “Klimats sauc!” palīdzību uzzināsim, kā mūsu dzīvesveids ietekmē klimata pārmaiņas.

PASĀKUMU PROGRAMMA

*Par Europe Direct centriem

Visā Eiropā darbojas vairāk nekā 430 Europe Direct centri, nodrošinot iedzīvotājiem savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm, kā arī rosina iedzīvotāju diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Europe Direct centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām. Europe Direct centrus finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.

Aktuālo informāciju par Europe Direct Dienvidlatgale centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī.

Papildu informācija: Oskars Zuģickis, “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv, t.: 26565858