Rēzeknes pašvaldība piedāvā zemesgabalus vieglās rūpniecības apbūvei

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, attīstot komercdarbības atbalsta infrastruktūru pilsētā, sakārtoja līdz šim pamestas un degradējošas teritorijas un šobrīd  gatava pārdot elektroniskā izsolē sešus vieglās rūpniecības apbūvei paredzētus zemesgabalus Bērzu un Rīgas ielā. 

Izsolāmie zemesgabali izveidoti, veicot detaļplānošanu lielā zemesgabalā Bērzu ielā 2 un to sadalot mazākos zemesgabalos: Bērzu ielā 2 (1,8255 ha); Bērzu ielā 4 (1,6844 ha); Rīgas ielā 67А (1,7011 ha); Rīgas ielā 69А (0,8362 ha); Rīgas ielā 71А (1,1787 ha); Rīgas ielā 73А (1,1029 ha).

Katram zemesgabalam ir paredzēti noteikumi, kas būs jāievēro to iegādājoties. Viena prasība attiecināma uz visiem zemesgabaliem – 18 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas jābūt izstrādātam būvprojektam un jāsaņem būvniecības atļauja. 24 mēnešu laikā jānoslēdz līgums ar būvkopmāniju un jāsāk būvdarbi.

Atkarībā no zemesgabala platības un citiem parametriem katram zemesgabalam 36 mēnešu laikā jāpiesaista noteikts investīciju apjoms. Kopsummā runa ir par vismaz 9,2 milj. eiro. Atšķiras arī prasības jaunu darbavietu izveides ziņā – kopā būs jāizveido vismaz 73 jaunas darbavietas.

Kādreiz degradējoša teritorija Bērzu ielā tika sakārtota projektā «Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide». Tāpat projekta gaitā tika rekonstruēta Rīgas iela posmā no Viļakas ielas līdz Rancāna ielai (2,6 km) un izbūvēta noliktavas ēka Viļakas ielā 5C. Kopumā šajā posmā tika uzlabota ceļa infrastruktūra 1200.95 m garumā, ieklājot jaunu asfalta segumu un izbūvējot apvienoto gājēju/velosipēdistu celiņu visā ielas garumā. Brauktuves platums ir 7m. Projekta ietvaros ir nodrošinātas 4 autobusu pieturvietas, iestādītas 14 liepas. Rīgas ielas minētajā posmā ir nomainītas visas inženierkomunikācijas: ūdensvada cauruļvads, sadzīves un lietus kanalizācija, 10kV kabeļlīnija un uzstādīti jauni apgaismojuma stabi ar viedajiem LED gaismekļiem. Rīgas ielas pārbūves ietvaros tika izbūvēts arī inženierkomunikāciju atzars, kas iestiepjas Bērzu ielā un sniegs iespēju potenciālajiem zemes lietotājiem nodrošināt nepieciešamos pieslējumus.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs: «Pakāpeniski tuvojamies savam stratēģiskajam mērķim padarīt Rēzeknes pašvaldību par Austrumlatvijas ekonomiskās attīstības centru. Zemesgabala sakārtošana Bērzu ielā un visu niepieciešamo komunikāciju pievade ir viens no soļiem, kas paver perspektīvas jaunu ražotņu izveidei. Minētais zemesgabals ir sadalīts tā, lai paredzētu pietiekamu platību vidēja izmēra ceha izbūvei. Loģistikas ziņā zemesgabalu izvietojums arī ir izdevīgs, savukārt fakts, ka nekustamā īpašuma objekti atrodas Rēzeknes Speciālās ekonomiskā zonas teritorijā, daudzkārt vairo to pievilcību investoru acīs.»

Pieteikties dalībai elektroniskās izsolēs var portālā izsoles.ta.gov.lv līdz 3. martam.

Detalizētāk ar izsoļu noteikumiem var iepazīties portālā rezekne.lv.