Remigrācijas koordinatori pārstāvēja Latgales plānošanas reģionu Eiropas dienā

8. maijā Daugavpilī un 9. maijā Līvānos notika kupli apmeklēti Eiropas dienas svētki, kuros piedalījās jaunākā sabiedrības daļa – bērni un jaunieši. Eiropas pagalma svētki, kas notika Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Līvānu 1. vidusskolas pagalmos bija lielisks veids, kā tika iezīmēti svarīgākie jautājumi, kurus diskutē Latvijas divdesmitgades kā Eiropas Savienības dalībvalsts jubilejas sakarā – par drošu vidi bērniem un jauniešiem, sociālekonomiskajiem mērķiem Eiropā un Latvijā, un sadarbību starp publisko pārvaldi un nevalstiskajām organizācijām.

Kā Latgale ir mainījusies, esot 20 gadus Eiropas Savienībā, stāsta Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne.

Remigrācijas koordinatore Ruta Priede un asistente Anna Stalidzāne bija sagatavojusi aktivitātes jaunākajai paaudzei, kas bija saistītas gan ar Latgali, gan ar Eiropu. Plašās iespējas, ko sniedz Eiropa ikvienam valsts iedzīvotājam nereti pārtop pēc kāda laika remigrācijas jomā risināmos jautājumos, jo vērtības un sajūtas, kas ir atrodamas mājās – Latgalē ir grūti aizstājamas ar materiālajiem labumiem, ko iespējams sniedz Eiropa. Taču pasaules pieredze, ko pārved mājās latgalieši pēc prombūtnes ir liels ieguvums visa reģiona attīstībai.

Eiropas pagalma svētki izskanēja kā liecība par piederību Eiropai, par kopīgām vērtībām un iespējām, ko sniedz dalība Savienībā. Tāpat, klātesošajiem bija iespēja uzzināt vairāk par jūnijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kurās piedalīties ir aicināts ikviens Latvijas pilsonis neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo, jo katra balss demokrātijā ir nozīmīga.