Remigrācijas jomā liela nozīme ir kvalitatīvas informācijas apmaiņai

2023.gada Latgales plānošanas reģiona remigrācijas komandas darba rezultatīvie rādītāji ir sekojoši: atgriezušās uz dzīvi Latgalē ir 55 ģimenes (136 cilvēki), kā arī atgriezušās pašas un pēcāk sazinājušās ar koordinatoru ir 24 ģimenes (60 cilvēki). Ar prieku tiks turpināts darbs komunicējot ar 75 ģimenēm, kas izrāda interesi atgriezties tuvākajā nākotnē.

 

 

 

Par remigrācijas koordinatora palīdzības iespējām ir jāstāsta plašākai sabiedrības auditorijai

Par remigrācijas koordinatora palīdzības iespējām ir jāstāsta plašākai sabiedrības auditorijai, tādēļ 2023.gada laikā koordinatore aktīvi piedalījās lokāla un valstiska mēroga pasākumos, kā arī to organizēšanā, piemēram, 21.02.2023. Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvarā VPR un LPR organizēja tiešsaistes diskusiju “VAI REMIGRĀCIJA = INOVĀCIJA?”, kurā piedalījās dažādu jomu eksperti, kuri saistīti ar remigrācijas procesiem Latvijā, kā arī remigranti-uzņēmēji, pētnieki. Tika apmeklēts 6. Latvijas Lauku kopienu parlaments Ērgļos, kura ietvaros tika uzsvērta cilvēku atgriešanās nozīme lauku attīstībā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 300 dalībniekus no visiem Latvijas reģioniem un arī no ārvalstīm. Lieliska iespēja informēt diasporas latviešu kopienu pārstāvjus un potenciālos remigrantus koordinatorei bija  XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki.. 3.jūlijā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā aizvadīta tikšanās ar ārzemju latviešiem “Pasaules latviešu saieta nams” koncerta norises laikā, kurā piedalījās liels skaits diasporas pašdarbnieku un skatītāju. 5.jūlijā dalība Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā 2023 (PLEIF 2023), kura laikā paneļdiskusijā par remigrācijas procesiem Latvijā tika runāts par mobilitāti un remigrāciju, tās ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Koordinatores un asistentes dalība 6. Latvijas Lauku kopienu parlamentā Ērgļos, kura ietvaros tika uzsvērta cilvēku atgriešanās nozīme lauku attīstībā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 300 dalībniekus no visiem Latvijas reģioniem un arī no ārvalstīm. 13.jūlijā koordinators vadīja nometnes  3×3 saietā Ludzā politiskās ievirzes par remigrācijas veicināšanu Latvijā. 26.septembrī tika organizēts reģiona, valsts un starptautiska līmeņa pasākums “Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes vizīte Daugavpilī”. Savukārt 2023.gada 21.oktobrī piedalījās 11. ikgadējā diasporas organizāciju un skolu pārstāvju sanāksmē Apvienotajā Karalistē LR vēstniecībā – Pasākuma laikā LR vēstniecei Ivitai Burmistrei un klātesošajiem sniedza informāciju par remigrācijas tendencēm Latgalē un citām sadarbības iespējām ar diasporu Lielbritānijā. Viens no pēdējiem apmeklētajiem pasākumiem 2023.gadā bija viesošanās piedalījās Ziemassvētku pasākumā Stokholmas Latviešu skolā 16.decembrī, kura laikā neformāli un sirsnīgi varējām pārrunāt dažādus jautājumus, kuri interesē latviešus ārzemēs par atgriešanos mājās.

Bērnu iesaiste remigrācijas tēmu aktualizēšanā ir saikne starp nākotni un tagadni, tilts starp vēsturi, tradīcijām un attīstību

Bērnu iesaiste remigrācijas tēmu aktualizēšanā ir saikne starp nākotni un tagadni, tilts starp vēsturi, tradīcijām un attīstību, tādēļ tika izstrādāta krāsojamā grāmatiņa bērniem “Izkrāso Latgali!”. Izkrāsojot dažādus objektus, meklējot vārdus, risinot uzdevumus, bērni iepazīst Latgales pašvaldības. Grāmatiņas digitālā versija tika nosūtīta visām diasporas skolām un latviešu organizācijām.

2023.gada aprīlī tika organizēts bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss “Noķer pavasari!”. Kopumā tika saņemti 100 bērnu radošie darbiņi, dalībnieku vidū bija arī remigranti un diasporas pārstāvji. Novembrī tika organizēts radošo darbu konkurss ”Es mīlu Latviju!” Tika saņemti 131 darbiņi, dalībnieku vidū bija arī remigranti un diasporas pārstāvji no Anglijas un Kanādas. Konkursu mērķis ir veidot izpratni par Latvijas vēsturi, tradīcijām un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus un jauniešus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Ar Latgales remigrantiem ir jālepojas

2023. gada rudenī LPR Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) organizēja konkursu “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2023”. Jau piekto reizi tika pasniegta balva nominācijā “Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē”. Apbalvojumu 2023.gadā saņēma remigrante Maija Krasnā no Preiļu novada Pelēču pagasta, kas atgriezusies no Lielbritānijas un kopā ar vīru James atvēra Ārdavas muižas durvis apmeklētājiem.

Valsts prezidents Edgars Rinkevičs 2023.gada decembrī rīkoja Ziemassvētku pasākumu Rīgas pilī kuplām, sirsnīgām un aktīvām ģimenēm no Latvijas novadiem un pilsētām. No Latgales tika nominēta remigrantu  Sologubu ģimene no Krāslavas novada, kuri pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā, ģimenē aug trīs dēli un visi saimnieko brīvdienu mājā “Aimasas.”

 

Labs darbiņš, kas padarīts

2023.gada lielformāta zīmējums tika izveidots Rēzeknes pilsētā, kas simboliski attēlo remigrācijas ideju un LPR izveidoto zīmolu “Es atgriežos Latgalē!”. Īpaši sirsnīgs ir A.Kūkoja dzejoļa citāts, kas paspilgtina emocijas redzot košās zīlītes zaļās krāsas fona, kas simbolizē Latgales dabas ainavu.

Uzņēmējdarbības attīstības atbalsts remigrantiem ir atlēga uz atgriešanos

Sešas no Latgales pašvaldībām ir piedalījušās konkursā “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” un tas nozīmē, ka 2024.gada sākumā Pašvaldības piešķirs finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas radīs jaunas darbavietas remigrantiem vai tiks dibināti jauni remigrantu uzņēmumi.

Informācijas apmaiņa ir vērtība

Lai apzinātu ārvalstīs dzīvojošos Latgales iedzīvotājus un palīdzētu viņiem atgriezties dzimtenē, regulāri tika veikta komunikācija ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, kā arī nodrošināta publicitāte paps.lv, LPR mājaslapā, Facebook lapā “Es atgriežos Latgalē” (7252 sekotāju), Instagram kontā Es_atgriezos_latgale (1117 sekotāju) un Tik Tok kontā (627 sekotāju). Lai remigrācijas politika būtu sekmīga, Latgales plānošanas reģionā arī turpmāk tiks veicināta sadarbība ar valsts institūcijām, pašvaldību un privātā sektora speciālistiem. Tiks turpināta sadarbība ar valsts institūcijām – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ārlietu ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, EURES konsultantiem, u.c.

Plānojot savu vai tuvinieku atgriešanos Latvijā, aicinām sazināties ar Latgales reģiona remigrācijas koordinatori Rutu Priedi, e-pasts: ruta.priede@lpr.gov.lv;  tālrunis +371 29119965.