Reģionālo autobusu maršrutā Daugavpils– Celtnieks īstermiņā reisi tiks izpildīti līdz pieturai “Mičurinietis”

No šī gada 29. līdz 31. maijam reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6154 Daugavpils– Celtnieks visi reisi tiek izpildīti tikai līdz pieturai Mičurinietis ceļu remontdarbu dēļ.

Īstermiņa izmaiņas ieviestas, jo no 29. līdz 31. maijam SIA “Latgales Ceļdaris” veic Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā pašvaldības ceļa Nr. 60-90 “Celtnieks – Daugava” pārbūves darbus un transportlīdzekļu kustība šajā ceļu posmā tiek slēgta.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Daugavpils autobusu parks”.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.

Papildu informācijai:
Sanita Heinsberga
VSIA “Autotransporta direkcija”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129
E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv