Partnerība “Kaimiņi” pieņem projekta iesniegumus

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 15.04.2024. – 15.05.2024

Kārtas kopējais finansējums: 400 000EUR

Izsludinātā rīcība: M1/R1vietējo uzņēmēju atbalsts un M1/R2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai

Projektu īstenošanas teritorija: Augšdaugavas novads

Projektu īstenošanas termiņš:

a) ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk- LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete”līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; c) pārējiem projektiem – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plašāk ŠEIT