Pārrunās zaļā kursa īstenošanas nozīmi Latvijas pašvaldību un kopienu attīstībā

Lai izvērtētu, cik gatavi esam pārmaiņām, ko paredz zaļā kursa īstenošana pašvaldībās un vai ilgtspējas jautājumu iekļaušana savā darbībā rada jaunas ekonomiskās izaugsmes iespējas, biedrība “Latvijas Formula 2050” un Swedbank sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību 26. janvārī plkst. 10.30 organizē augsta līmeņa ekspertu forumu “Vai zaļā kursa īstenošana ir iespēja sociālās ekosistēmas kvalitātes pilnveidei Latvijas pašvaldībās un lokālajās kopienās?”. Būs iespējams pieslēgties arī tiešraidei.

Eiropas Savienība īsteno zaļā kursa aktivitātes, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatnetralitāti un veidotu mūsdienīgu, resursu efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Būtiskā mērķa īstenošanai nepieciešama ne tikai aktīva iesaiste no Eiropas Savienības institūcijām, bet arī sadarbība starp valsts iestādēm, pašvaldībām, uzņēmējiem un vietējām kopienām.

Foruma diskusijās un prezentācijās Eiropas un Latvijas politikas veidotāji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un vietējo kopienu pārstāvji pārrunās tematus, kas šobrīd ir aktuāli pašvaldībām, īstenojot jēgpilnu, efektīvu un ilgtspējīgu valsts attīstību. Kopā ar ekspertiem tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā zaļā kursa mērķi un uzdevumi iekļaujas pašreizējā pašvaldību darba kārtībā un kā tie ietekmēs ikvienu no mums, vai zaļā kursa īstenošana vietējā līmenī rada jaunas ekonomiskās izaugsmes iespējas un kādi ir pašreizējie izaicinājumi, risinājumi un iespējas, sasniedzot ilgtspējas mērķus lokālajās kopienās un pašvaldībās.

Komentējot temata aktualitāti, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis uzsver:

“Runājot par ilgtspējas jautājumu iekļaušanu mūsu ikdienā, uzmanība nav vērsta uz to, kad tas notiks, bet gan uz to, cik gatavi esam pieņemt esošās pārmaiņas. Šīs pārmaiņas ir ne tikai iespēja, bet arī resurss, ko varam izmantotu, lai veidotu konkurētspējīgu Latvijas ekonomiku un atbalstītu mūsu uzņēmējus ceļā uz to. Apvienojot visas iesaistītās puses – no Eiropas Savienības un valdības pārstāvjiem līdz uzņēmējiem, pašvaldībām un vietējām biedrībām – varam rast risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Mūsu kopīgais uzdevums ir ne tikai reaģēt uz šī brīža vajadzībām, bet radīt ietvarus, kas nodrošinās ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju mūsu valstij globālos tirgos. Pārmaiņas notiek visā pasaulē un jo ātrāk efektīvi sadarbosimies visos līmeņos, jo lielāku soli priekšā būsim citiem,”

Savukārt, Dr. Juris Binde biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents norāda:

“Eiropas zaļais kurss nav tikai Eiropas Savienības ideoloģiskais koncepcija. Tai ir fundamentāls vides aizsardzības, sociālais un ekonomiskais pamatojums. Ambiciozi izvirzītais mērķis līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti paredz būtisku transformāciju vides, enerģētikas, transporta, rūpniecības un lauksaimniecības jomās, radot jaunu impulsu ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmei. Šīs politikas iniciatīvu kontekstā tagad norisinās ilgtspējīga tehnoloģiju un inovāciju attīstība, kas kļuvusi par galveno ekonomikas katalizatoru, vienlaikus veicinot jaunu ekonomikas darbības modeļu attīstību, tostarp arī reģionos. Tā ir arī iespēja revitalizēt Latvijas reģionus un līdzsvarot to attīstību attiecībā pret Rīgu. Lai veicinātu vienotu valsts attīstību un pašvaldību sadarbību zaļā kursa ietvaros, ir svarīgi izstrādāt koordinētu un ietverošu pieeju, kā arī sekmēt uzņēmēju un vietējo kopienu sadarbību ar iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām pusēm, kopā radot sinerģiju pārdomātai un efektīvai resursu izmantošanai vides ilgtspējas veicināšanā”.

Forumā ar uzrunām prezentācijām un domu apmaiņu uzstāsies Eiropas Komisijas izpildviceprezidents un Tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa, 14. Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, AS “Latvijas Finieris” padomes loceklis, Latvijas darba devēju konfederācijas padomes loceklis Uldis Biķis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Normunds Audzišs, Latvijas Universitātes profesors Gundars Bērziņš, Liepājas valstspilsētas pašvaldības deputāts, Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, Rēzeknes novada priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka un citi augsta līmeņa valsts, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Forums “Vai Zaļā kursa īstenošana ir iespēja sociālās ekosistēmas kvalitātes pilnveidei Latvijas pašvaldībās un lokālajās kopienās?” norisināsies 26. janvārī no plkst. 10:30 līdz 16.35. Interesentiem būs iespējams forumu vērot tiešraidē portālos Leta.lv un Delfi.lv, kā arī Swedbank Latvija Facebook un Linkedin platformās.

PROGRAMMA