No 15. jūlija būs izmaiņas trīs reģionālo autobusu maršrutos Daugavpils un Krāslavas apkārtnē

No šī gada 15. jūlija reģionālās nozīmes autobusu maršrutos Krāslava–Robežnieki–Asūne, Daugavpils–Zemgale un Daugavpils–Lipinišķi būs izmaiņas saistībā ar reisu izpildēm un kustības grafikos iekļautām pieturām.

Lai nodrošinātu ērtāku iedzīvotāju nokļūšanu no Robežniekiem un Krāslavas uz Skuķu aprūpes centru, reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6211 Krāslava–Robežnieki–Asūne divos reisos no Krāslavas – plkst. 06.20 un plkst. 13.00, kā arī divos reisos no Asūnes – plkst. 07.35 un plkst. 14.30 ik dienu pasažieri varēs izmantot arī pieturu Pansionāts. Tā atrodas Krāslavas novada Robežnieku pagasta Skuķos un līdz šim nebija iekļauta “Autotransporta direkcija” datu bāzē. Lai to varētu izmantot pasažieri, Latgales plānošanas reģions veica tās apsekošanu dabā, novērtēja atbilstību sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas pamatprasībām un līdz ar to tā tiek atzīta kā atbilstoša.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6173 Daugavpils–Zemgale autobuss reisā plkst. 14.15 no pieturas Zemgale brauks ar izmainītiem apstāšanās laikiem pieturās posmā no pieturas Koncedemenka un galapunktā Daugavpils autoostā iebrauks piecas minūtes agrāk – plkst. 14.50 (šobrīd iebrauc plkst. 14.55).

Reģionālās  nozīmes maršrutā nr. 6178 Daugavpils–Lipinišķi autobusam reisā plkst. 17.25 no Daugavpils būs īsāks stāvēšanas laiks pieturā Lipinišķi – 8 minūtes (šobrīd tās ir 13 minūtes), savukārt pieturā D/b Saulītes turpmāk būs 5 minūšu stāvēšanas laiks. Galapunktā autobuss iebrauks kā līdz šim.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Daugavpils autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Latgales plānošanas reģionu.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.

Papildu informācijai:
Sanita Heinsberga
VSIA “Autotransporta direkcija”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129
E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv