MVU un mikrouzņēmumiem būs pieejami aizdevumi investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

2024. gada 9. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Noteikumos par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai, kas ļaus uzsākt 2021.-2027.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda atbalsta sniegšanu uzņēmumu produktivitātes kāpināšanai investīciju un apgrozāmo līdzekļu veidā.

Pieeja apgrozāmajiem līdzekļiem un investīciju iespējas ir nozīmīgs faktors mazo un vidējo uzņēmumu darbības un konkurētspējas palielināšanai, īpaši, uzņēmējdarbības uzsācējiem un inovatīviem, strauji augošiem uzņēmumiem. Tieši šādi uzņēmumi visbiežāk saskaras ar finansējuma trūkumu, jo īpaši apgrozāmajiem līdzekļiem un salīdzinoši ilgstošu naudas apriti, tādēļ valsts atbalsts šeit ir vitāli nepieciešams. Tāpat būtiski ir nodrošināt finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai, produktivitātes un eksportspējas celšanai, risinot nepilnības finanšu pieejamības jomā, un šogad panākot tautsaimniecības atgriešanos pie izaugsmes”, norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Atbalsts būs pieejams mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī mazās vidējas (līdz 499 darbiniekiem) un vidējas (līdz 3 000 darbiniekiem) kapitalizācijas sabiedrībām. Atbalstam varēs pieteikties komersanti ar vismaz 12 mēnešu pieredzi un ne mazāk kā pieciem darbiniekiem:

  • investīcijām līdz 2 850 000 EUR un ne vairāk kā 90% no kopējām izmaksām, ar aizdevuma termiņu līdz 15 gadiem;
  • apgrozāmajiem līdzekļiem no 100 000 EUR līdz 5 000 000 EUR apmērā ar aizdevuma termiņu līdz 15 gadiem

Vienam saimnieciskās darbības veicējam sabiedrība “Altum” varēs sniegt aizdevumu līdz 5 milj.eiro.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 15 662 858 eiro un tā ietvaros līdz 2029.gada 31.decembrim plānots atbalstīt vismaz 150 saimnieciskās darbības veicējus, piesaistīt privātajās investīcijās provizoriski 5 milj. eiro un šajos uzņēmumos kāpināt apgrozījuma pieaugumu vismaz par 20%.

Lai veicinātu atbalsta pieejamību visā Latvijas teritorijā, ieviešanā tiks iesaistīti Altum reģionālie centri, kā arī komersantiem ir pieejami konsultāciju sniegšanas centri, kur katrs komersants tiek konsultēts individuāli. Savukārt, Ekonomikas ministrija plāno rīkot informatīvos pasākumus reģionos.

Iepriekšējā ES fondu plānošanas perioda ietvaros, līdz 2023. gada 30. septembrim Altum apstiprināti pieteikumi 54,1 milj. eiro apmērā, sniedzot atbalstu 222 komersantiem un ļaujot piesaistīt privātajās investīcijās vismaz 10 milj. eiro apmērā.

Vairāk informācijas par grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 “Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai” vienotajā Tiesību aktu portālā.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv