Mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības konsultatīvā padome diskutē par risinājumiem mobilitātes uzlabošanai

Ceturtdien, 25. janvārī, notika pērn nogalē izveidotās Mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības konsultatīvā padomes pirmā sēde, kurā diskutēja par prioritāri risināmiem jautājumiem transporta pakalpojumu piekļūstamības veicināšanai, tostarp eID karšu lietošanu sabiedriskajā transportā, piekļūstamību jaunajos elektrovilcienos, kā arī par vienotas platformas izveidošanu pasažieru sūdzību apkopošanai.

“Piekļūstamības jautājuma risināšana ir viena no manām prioritātēm. Latvijā ir daudz darāmā, lai nodrošinātu mobilitātes iespējas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām un citām iedzīvotāju grupām, piemēram, vecākiem ar bērnu ratiem. Padomei, kopā strādājot NVO un satiksmes ekspertiem, būs virzītājspēka loma, lai īstenotu pārmaiņas un nepieciešamos uzlabojumus piekļūstamības jomā,” uzsver satiksmes ministrs Kaspars Briškens.

“Lai uzlabotu šobrīd grūto piekļūstamību cieņpilnā līmenī, darāmā ir ļoti daudz. Manuprāt, tas, kā šobrīd pietrūkst visvairāk, ir koordinācija starp dažādām institūcijām un iedzīvotāju grupām. Padomes uzdevums ir visu pasažieru tiesību nodrošināšana, koordinējot identificēto problēmu praktisku risināšanu,”, pauž Mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības konsultatīvā padomes priekšsēdētāja, organizācijas “SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja un satiksmes ministra padomniece Gunta Anča.

Padomē diskutēja par pagājušogad mainītu valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtību reģionālajā sabiedriskajā transportā, reģistrējot derīgu eID karti. Par aktuālo situāciju reģistrācijas sistēmas darbībā sēdes dalībniekiem ziņoja VSIA “Autotransporta direkcija” Informācijas tehnoloģiju un saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Uldis Rozenbergs.

Tāpat tika diskutēts jautājums par piekļūstamību jaunajiem elektrovilcieniem, ko ievērojami apgrūtina tas, ka ne visās pieturās ir paaugstinātie peroni. Uzņēmumu AS “Pasažieru vilciens” un VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvji skaidroja arī citus aspektus, kas šobrīd apgrūtina piekļūstamību, piemēram, vilcienos, kas kursē neelektrificētajās līnijās. Sēdes dalībnieki pārrunāja arī iespēju, modernizējot stacijas, ieviest palīdzības jeb trauksmes pogu, nodrošināt informācijas pieejamību arī neredzīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, kā arī vairākus citus ar dzelzceļa pakalpojumiem saistītus jautājumus.

Tika akcentēts arī jautājums par vienotas sistēmas izveidi pasažieru sūdzību apkopošanai, jo šobrīd Latvijā neeksistē šāda sistēma, kurā pasažieri varētu izteikt savu neapmierinātību par kādu konkrētu  gadījumu sabiedriskā transporta jomā. Pēc sanāksmes dalībnieku domām, šāda sistēma palīdzētu identificēt vietas, kurās notiek visvairāk dažādu nepatīkamu gadījumu, kā arī saņemt atbildi no atbildīgās institūcijas, kuras kompetencē ir konkrētā jautājuma risinājums.

Mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības konsultatīvā padome izveidota pēc satiksmes ministra Kaspara Briškena ierosinājuma, lai efektīvāk īstenotu satiksmes nozarē izvirzīto prioritāti – nodrošināt ikvienam cilvēkam piekļūstamu un drošu transporta infrastruktūru, kā arī mobilitātes pakalpojumus, tostarp cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

Konsultatīvajā padomē darbojas satiksmes nozares eksperti, vairākas NVO – “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, “Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”, Latvijas Paralimpiskās komiteja, “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība”, “Latvijas Neredzīgo biedrība”, “Latvijas Nedzirdīgo savienība”, Eiropas Komisijas iniciatīvas AccessibleEU nacionālā eksperte, Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, kā arī transporta jomas institūciju un organizāciju pārstāvji.

Padome savā darbībā sniegs konsultācijas personu mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības politikas veidošanas procesā, veicinās mērķgrupas pārstāvošo nevalstisko organizāciju un pasažieru pārvadājumu jomā iesaistīto transporta nozares un citu institūciju sadarbību. Tāpat konsultatīvās padomes uzdevums ir apzināt problēmas personu tiesībās mobilitātes vienlīdzības nodrošināšanā un sniegt priekšlikumus to risināšanai.

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālrunis: 67028390
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv