Ministru prezidente reģionālajā vizītē apmeklēja Ludzas un Balvu novadu

Valdība ņems vērā Latgales intereses un novadu specifiku, plānojot izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā, vispārējās izglītības finansēšanā un citos jautājumos. Tā uzsvēra Evika Siliņa, kura reģionālajā vizītē ceturtdien, 8. februārī, apmeklēja Ludzas un Balvu novadus.

Ministru prezidente novērtēja to, ka Ludzas un Balvu pašvaldības aktīvi rūpējas par novadu labiekārtošanu, infrastruktūru, rodot aktīvās atpūtas iespējas iedzīvotājiem un tūristiem, sniedzot sociālo atbalstu, izglītības iespējas, kā arī atbalstot vietējo uzņēmējdarbību.

E. Siliņa apmeklēja Mežvidu lauksaimniecības tehnoloģiju parku un siltumnīcu kompleksu, zemnieku saimniecības, kur tikās arī ar Latgales Ražojošo lauksaimnieku apvienības zemniekiem un citiem uzņēmējiem. Tāpat Ministru prezidente viesojās Ludzas pilsētas vidusskolā, Baltinavas vidusskolā, pašvaldības Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, kā arī Balvos tikās ar Latgales pašvaldību vadītājiem.

Vienmēr ir gandarījums sastapt Latgales aktīvos cilvēkus un redzēt darbīgās saimniecības. Katru mēnesi kādam ministram jādodas uz Latgali, šādi atbalstot valstiskuma stiprināšanu un uzsverot gribu risināt šeit aktuālos jautājums. Tiekoties ar vietējiem lauksaimniekiem, saklausīju vēlmi, lai Zemkopības ministrija un valdība ņemtu vērā reģionālo specifiku, plānojot atbalsta pasākumus Latgales zemniekiem un citiem uzņēmējiem. Latgales zemnieki noteikti saimnieko daudz profesionālāk nekā saimniecības citviet Eiropas Savienībā. Tāpat redzu Latgales pašvaldību vadītāju ieinteresētību gatavoties izmaiņām vispārējās izglītības finansēšanā, lai Latvijas skolas kļūtu spēcīgākas. Vienlaikus izprotu, ka atsevišķiem novadiem un pilsētām vajadzēs vairāk laika, lai pārkārtotos. Arī pašvaldībām jāvērtē katras skolas specifika un jāuztur dialogs ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai nonāktu pie labākā risinājuma, īpaši attiecībā uz pierobežas skolām. Mērķis mums visiem ir kopīgs – iespējami labākā nākotne Latvijas bērniem!” uzsver Ministru prezidente.

Ar pilsētu un novadu vadītājiem arī pārrunāti jautājumi par plānotajām izmaiņām nodokļos un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā, par ko vēl būs diskusijas, Eiropas Savienības līdzekļu un potenciālu atbalsta programmu pieejamība, progress saistībā ar žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju, ko valdība apņēmusies uzbūvēt līdz 2024. gada beigām.

Avots
@lpr.gov.lv

🎥 Ministru prezidente @evika silina pēc šodienas vizītes Latgalē un tikšanās ar Latgales pašvaldību vadītājiem, kā arī to pārstāvjiem, pauž savu redzējumu par situāciju reģionā. | #latgale | #latgalesplānošanasreģions | #evikasiliņa #ministruprezidents #ministrija #saeima #politika

♬ Marketing – fiikuri

FOTO

08.02.2024. Ministru prezidente Evika Siliņa dodas reģionālajā vizītē uz Ludzu un Balviem.