Aizvadīts informatīvs pasākums Ludzas novada uzņēmējiem

19. aprīlī Ludzas Kultūras namā notika informatīvs pasākums, kas bija veltīts Ludzas novada uzņēmējiem. Pasākumu rīkoja Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrsu (LUC).
Pasākumā uzstājās un par uzņēmējdarbības aktualitātēm informēja pārstāvji no vairākām nozīmīgām institūcijām, tostarp no Latgales plānošanas reģiona, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Ludzas rajona partnerības un Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM.
LPR LUC vadītājs Andris Kucins informēja par aktuālām grantu programmām, atbalstu sīkiem, maziem uzņēmumiem, par Latgales speciālo ekonomisko zonu, savukārt LPR EDIC projekta Latgales kontaktpunkta vadītājs Andris Ondzuls informēja par atbalstu procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai.
  • Par digitālās transformācijas iespējām ar resursu vadības sistēmas Odoo palīdzību informēja Kristīne Timoškina (Struktūrvienības vadītāja) un Vladimirs Malejevs (Odoo departamenta analītiķu vadītājs);
  • ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka prezentēja valsts attīstības finanšu institūcijas Altum šī brīža aktualitātes;
  • LIAA pārstāvniecības Rēzeknē vadītāja Skaidrīte Baltace informēja klātesošos par aktuālajām LIAA atbalsta programmām uzņēmējiem;
  • par LEADER projektu konkursa kārtām informēja Sandra Palma (Ludzas rajona partnerības administratīvā vadītāja);
  • Ināra Ducsaliete (NVA Rēzeknes filiāles vadītāja) informēja par NVA piedāvāto atbalstu darba devējiem;
  • par aktualitātēm pašvaldības projektu īstenošanā un viedo risinājumu pielietošanu pašvaldības objektos stāstīja Ilona Igovena (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja).
Šāds pasākums piedāvāja iespēju uzņēmējiem saņemt aktuālu informāciju par uzņēmējdarbības vides aktualitātēm, iespējām un atbalsta pasākumiem, kā arī veidot kontaktus ar dažādu institūciju pārstāvjiem, kas var palīdzēt uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstībā.