Līvānu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Latvijā, Līvānu novada pašvaldība sadarbība ar Latgales plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu organizē konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu remigrantu dibinātiem uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbības projekta ietvaros nodrošina jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstību reģionālā mērogā, kā arī uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas remigrantiem.

Konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 12000,00 EUR, kas sastāv no valsts piešķirtā atbalsta, nepārsniedzot 8000,00 EUR, un pašvaldības atbalsta, nepārsniedzot 4000,00 EUR. Konkursa dalībnieka privātajam līdzfinansējumam jābūt vismaz tikpat lielam kā valsts un pašvaldības finansējums kopā, bet ne mazāk kā 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 5. jūnija līdz 2024. gada 4. jūlijam plkst. 23.59. Atbalsta pretendents projekta dokumentus iesniedz vienā no sekojošiem veidiem:

· klātienē no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 Līvānu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā;

· elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;

· sūtot pa pastu Līvānu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz konkursa beigu termiņa pēdējai dienai).

Konkursa komisija izvērtē projekta pieteikumus trīs nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa un pieņem lēmumu par atbalstītajiem projektiem un piešķirtā līdzfinansējuma apmēru. Rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.livani.lv.

Kontaktpersona: Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietniece Inese Stahovska, telefons 22481077, e-pasts: inese.stahovska@livani.lv

Informācija: www.livani.lv