Līvānos norisinājās Jauno līderu un NVO tīklošanās pasākums: “Tavās rokās-pasauli kustināt!”

22. janvārī Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” norisinājās Jauno līderu un NVO pārstāvju tīklošanās pasākums, kura laikā Līvānu novada jaunajiem līderiem un NVO pārstāvjiem bija lieliska iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par iedzīvotāju un pilsoniski sabiedrisko organizāciju līdzdalības iespējām un atbalstu nevalstiskajām organizācijām Līvānu novadā, dzirdēt labās prakses piemērus un izveidot pilsoniski aktīvā cilvēka portretu, kā arī ieskatīties “Demokrātijas spogulī”.

Tīklošanās laikā dalībnieki iepazinās ar Līvānu novada nevalstiskā sektora apskatu, dalījās labās prakses piemēros par pilsonisko sabiedrisko organizāciju darbības veidiem un aktuālo informāciju, kā arī diskutēja par šādiem jautājumiem:

  1. Kāpēc jābūt pilsoniski aktīvam un kāds ir labums no tā?
  2. Kā es varu iesaistīties un būt aktīvs pilsonis ?
  3. Kāds ir pilsoniski aktīvs cilvēks?

Darbojoties grupās notikušas diskusijas par iespējām jaunajiem līderiem iesaistīties un līdzdarboties, kopīgi tīklojoties, dalībnieki ieskatījās Demokrātijas spogulī, kas ļāva izprast katra dalībnieka personīgo pilsonisko kompetenču līmeni.

Demokrātijas akadēmiju īsteno biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu, Zemgales NVO centru, kā arī sadarbības partneriem NVO un valsts pārvaldē. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.