Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) no 2021.gada 1.novembra līdz 2028.gada 31.decembrim kopā ar 22 sadarbības partneriem īsteno Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrēto projektu „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir mazināt atkritumu rašanos, apglabājamo atkritumu apjomu un nodrošināt to efektīvāku apsaimniekošanu.

Informējam, ka VARAM īstenotās informatīvās kampaņas “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!” projekta ietvaros no 3.jūnija tiek uzsākta atbalsta programmas 2. kārta azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanai. Atbalsts paredzēts ne tikai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, bet arī Latvijas Goda ģimenes apliecības “Goda ģimene”  turētājiem. No vienas mājsaimniecības var nodot no 0,2 līdz 3 tonnām azbestu saturošo šīferi bez maksas. Pieteikšanās termiņš atbalsta saņemšanai ir līdz š.g. 28.jūnijam. Papildus informācija par atbalsta programmas nosacījumiem pieejama projekta tīmekļvietnē wastetoresources.varam.gov.lv/azbests.

Lai informētu augstākminēto mērķauditoriju par azbesta atbalsta programmu, aicinām šajā vēstulē norādītos materiālus izplatīt savām partneroganizācijām un publicēt savās tīmekļvietnēs, sociālajos tīklos, kā arī izmantot informatīvās kampaņās vai citās izglītojošās aktivitātēs.

Papildus informācija par projektu un tā rezultāti ir apskatāmi tīmekļvietnē wastetoresources.varam.gov.lv/ un sociālajos tīklos Facebook, Instagram, X/Twitter, LinkedIn un YouTube. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VARAM Vides aizsardzības departamenta LIFE integrētā projekta ieviešanas nodaļas vecāko eksperti Santu Kristiānu Šteinblūmu (e-pasts: santa.kristiana.steinbluma@varam.gov.lv).

Informatīvie materiāli:

  1. infografika par azbesta atbalsta programmas 2.kārtu trūcīgām un maznodrošinātām personām, un Latvijas Goda ģimenes apliecības turētājiem (datne: karta);
  2. informatīvs raksts “Biežāk uzdotie jautājumi” pieejams šajā saitē: wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/biezak-uzdotie-jautajumi;
  3. informatīvs raksts pārpublicēšanai “Azbestu saturošā šīfera nodošanai var pieteikties arī Latvijas Goda ģimenes apliecības turētāji”, kas pieejams šajā saitē: wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/azbestu-saturosa-sifera-nodosanai-var-pieteikties-ari-latvijas-goda-gimenes-apliecibas-turetaji

Rudīte Vesere
valsts sekretāra vietnieka
vides aizsardzības jautājumos p.i.,
Vides aizsardzības departamenta direktore