Latvijas pašvaldību noturības veicināšana pret manipulācijām informatīvajā telpā

Latvijas Transatlantiskā Organizācija ielūdz Daugavpils nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piedalīties projektā #DrošaLatvija

No 1. februāra līdz 15. jūnijam Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) vadībā noris informācijas drošības projekts #DrošaLatvija. Projektā paredzētas deviņas darbnīcas simulācijas izspēļu un tām sekojošu meistarklašu komunikatoriem un nevalstiskajām organizācijām formā 9 Latvijas pašvaldībās.
Darbnīcu laikā plānots noskaidrot pašvaldību dzīvojošo kopienu prakses, kā pretstāvēt informatīvajiem uzbrukumiem, īpaši drošības jautājumos. Kopienu pārstāvju piedāvātā pieredze un zināšanas ļaus izstrādāt ieteikumus un turpmākos soļus sabiedriskās informācijas drošības veicināšanai. Tas nozīmē, ka plānotajās darbnīcās, izspēlējot divas simulācijas spēles katrā pašvaldībā, tiks izdiskutēts par tiem sadarbības modeļiem, kādus lēmumu pieņēmēji- formālie līderi- un aktīvākie sabiedrības pārstāvji- neformālie līderi- izmanto gadījumos, kad sastopas ar dažāda rakstura informatīvajiem spiedieniem krīzes situācijā. Par pamatu tiks ņemts krīzes piemērs. Šāda veida pierobežas kopienu realizēto prakšu noskaidrošana, ļauj uzkrāt pieredzi un zināšanas par praktiskajiem risinājumiem, kā iespējams veikt efektīvu komunikāciju krīzes apstākļos un kādi komunikācijas kanāli veidojami ikdienas darbā, lai sagatavotos efektīvai krīzes pārvaldībai.

Projekta noslēgumā iegūtie rezultāti, izvērtējums un ieteikumi tiks prezentēti diskusijā, kurā piedalīsies kā lokāla, tā arī nacionāla un starptautiska līmeņa speciālisti. Tāpat tiks izstrādāti sociālo mediju kampaņu materiāli, kas, daloties ar Latvijas pašvaldību pieredzi, ļaus iepazīstināt kā nacionālā, tā arī reģionālā mērogā ar labās prakses piemēriem un mācībām veiksmīgai kopienu informācijas izturētspējas būvēšanai.

Latvijas Transatlantiskās organizācijas vārdā lūdzam Jūs rast iespēju atbalstīt projektu un piedalīties projekta darbnīcās 19. aprīlī, kad tās īstenosim Daugavpilī.
#DrošaLatvija darbnīcas 19. aprīlī Daugavpilī plānotas Latgales Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 22a, Daugavpils, 2. stāvā (ASV Informācijas centrs)).
Ierašanās no 08:30
Pasākuma sākums 09:00
Programmā paredzēts: Simulācijas spēle par komunikāciju krīzes situācijās- vada LATO sadarbībā ar Valsts Kanceleju un meistarklase krīzes komunikācijā un informācijas resursu izvērtēšanā.

Vada Ingemārs Vekteris, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas padomes loceklis un Inita Pučka, Valsts Kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta pārstāve. Paredzam, ka darbnīcas beigsies ap 12:00.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts Kanceleju.
Lūdzam apstiprināt dalību līdz 18. martam uz e-pastu viesturs.romka@lato.lv .