Latgales plānošanas reģions uzsāk projektu “Digitālais tūrisms amatniecībā”

2024. gada 14. Daugavpilī notika projekta “Digitālais tūrisms amatniecībā” (D-Tour) (LL-00100) partneru pirmā tikšanās. Kopā sanāca projekta partneri no Latgales plānošanas reģiona, Krāslavas novada domes, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams”, Anīkšču mākslas inkubatora – mākslas galerijas, Paņevēžas rajona pašvaldības administrācijas, Latvijas-Lietuvas programmas pārstāvji, un tika dots starts projekta realizācijai

Projekta “D-tour” mērķis ir popularizēt amatniecību kā Latvijas-Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūras mantojuma glabātāju, pārveidojot to par digitālā tūrisma produktu.

Projekta partneri sadarbosies, lai rastu risinājumus izaicinājumam, ka mūsdienīgi digitālie risinājumi aizēno tradicionālās amatniecības prasmes. Projekta ietvaros Latgales reģionā Latvijā un Utenas, Paņevežas rajonos Lietuvā tiks izveidota interaktīvo izstāžu sērija. Šīs izstādes ne tikai demonstrēs tradicionālo amatniecību, prasmes un dabisko materiālu izmantošanu, bet arī kalpos kā tilts starp senajām tradīcijām un modernajām tehnoloģijām, veicinot dziļāku izpratni par reģionu kultūras bagātību.

Piecas dažādas amatniecības jomas tiks iekļautas digitālajās ekspozīcijās “Latgales tradicionālo amatu visums” Daugavpilī, virtuāla izstāde par kokapstrādi un Krāslavas specifisko koka arhitektūru, izstāde par keramiku Anīkščos un divas amatniecības izstādes Paņevežas rajonā – par tradicionālo linu aušanu Aukštaitijas novadā un tradicionālajiem tautas mūzikas instrumentiem Paņevežas rajonā.

Atklājot projektu,  Latgales Plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja/LSEZ pārvaldniece Iveta Maļina-Tabūne atzina, ka projekts ne tikai  bagātinās Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu kultūras mantojumu ar digitālām izstādēm, popularizējot vietējo amatniecību, bet arī piesaistīs tūristus un veicinās apmeklētāju skaita pieaugumu reģionā.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 697 275 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 557 820 EUR.

Programmas mājas lapa: www.latlit.eu.

Informāciju par projektu var skatīt. latlit.eu/theprojects/d-tour/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Teivāne
Latgales plānošanas reģiona
projekta vadītāja