Latgales plānošanas reģions godina 55 labākos vidusskolu absolventus ar pateicības rakstiem

Visā Latvijā tuvojas izlaidumu laiks, un tradicionāli Latgales plānošanas reģions izsaka atzinību izcilākajiem un aktīvākajiem vidusskolu absolventiem, pasniedzot Pateicības rakstus. Šogad, sadarbojoties ar Latgales pašvaldībām, LPR Pateicības rakstus saņems 55 absolventi.

“Šie jaunieši ir ne tikai savu skolu lepnums, bet arī Latgales nākotne. Viņu sasniegumi un centība ir būtiski mūsu reģiona attīstībai un labklājībai. Izglītība ir pamats, uz kura veidojas stipra un progresīva sabiedrība. Jauniešu zināšanas, prasmes un inovācijas spējas ir dzinējspēks, kas veicina ekonomisko izaugsmi, sabiedrības labklājību un kultūras bagātināšanu. Jauniešu sasniegumi tiek augsti novērtēti, un tas dod mums pārliecību, ka Latgales nākotne ir drošās rokās. Ar viņu palīdzību mūsu reģions turpinās augt un attīstīties, veidojot labāku dzīves vidi visiem iedzīvotājiem. Lai šie panākumi ir tikai sākums ilgajam ceļam pretī vēl lielākiem mērķiem, un lai viņu zināšanas un prasmes turpina stiprināt Latgali arī nākotnē,” uzsver Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

“Mēs lepojamies ar katru no šiem absolventiem, jo viņu ieguldījums izglītībā un aktīvā līdzdalība sabiedrības dzīvē parāda, ka Latgales jaunatne ir spējīga nest reģiona vārdu plašajā pasaulē. Viņi ir piemērs tam, kā mērķtiecība un atbildības sajūta, apvienota ar degsmi un zinātkāri, var radīt izcilus rezultātus,” tā Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja/ Latgales SEZ pārvaldniece  Iveta Maļina-Tabūne.

Latgales plānošanas reģiona Pateicības raksti “par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē” jauniešiem visās Latgales pašvaldībās tiks pasniegti: