Latgalē ir pašiem sava Vienas pieturas aģentūra

2024. gada 9. janvārī Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinēšanas komanda devās iepazīties ar Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras komandu Daugavpilī – klientu konsultanti Editu Latkovsku un pārmaiņu aģenti Olgu Kuzņecovu jaunatvērtajās biroja telpās. 

Vienas pieturas aģentūras Daugavpils birojs ir nupat uzsācis savu darbību, kurā sniedz informatīvu un konsultatīvu atbalstu trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļiem, personām ar piešķirtu alternatīvo statusu, patvēruma meklētājiem) un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, lai sekmētu veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Trešo valstu pilsoņiem Vienas pieturas aģentūrā nodrošinās  klātienes vai tiešsaistes individuālās konsultācijās latviešu, angļu un krievu valodā (nepieciešamības gadījumā arī piesaistot tulku) varēs saņemt informāciju par uzņemšanu, uzturēšanās nosacījumiem, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, nodokļu sistēmu, izglītības, veselības, mājokļu u.c jautājumiem, kā arī palīdzēs saņemt jurista, psihologa un citu speciālistu individuālās konsultācijas, rakstiskos un mutiskos tulkojumus retajās valodās,  izvērtējot personas individuālās vajadzības. Tikšanās laikā pārrunājām par turpmāko sadarbību informācijas apmaiņā un secinājām, ka tīklošanās ir labākā pieeja informēt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu gan par remigrācijas koordinatora, gan par Vienas pieturas aģentūras konsultācijām, kuras bieži vien ir ļoti saturiski saistītas.

Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūra Daugavpilī atrodas Ģimnāzijas ielā 11, 6. kabinets, Daugavpilī, tālrunis 29557630

“Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).”

Foto: Edita Latkovska (Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras klientu konsultante Daugavpilī), Anna Stalidzāne (Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatora asistente), Olga Kuzņecova (Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras pārmaiņu aģents Daugavpilī).