Krāslavas novada pašvaldība izsludina jauniešu biznesa ideju projektu konkursu

Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”, kura mērķis ir motivēt un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot finansiālu atbalstu.

Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā divus gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 7. maijam plkst. 12.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601, vai elektroniski parakstītus nosūtīt uz e-pastu dome@kraslava.lv .

Kontaktpersona: Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste Inta Murāne, tālr. +371 65620033, e-pasts: inta.murane@kraslava.lv. Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku notiks attālināti (e-pastā/telefoniski) vai klātienē, iepriekš vienojoties par laiku.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:

  1. tīmekļvietnēs www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;
  2. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inta.murane@kraslava.lv.

Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” nolikums

Inta Murāne,
Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības nodaļas projektu speciāliste