Klātienes sapulcē tiekas Latvijas reģionu remigrācijas koordinatori VARAM ministrijā

2024.gada 21.maijā notika klātienes sapulce Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), kurā tikās visi pieci Latvijas reģionu remigrācijas koordinatori – Ruta Priede (Latgale), Inga Madžule (Vidzeme), Daina Šulca (Rīga), Agnese Berģe (Kurzeme) un Agnese Bokta (Zemgale).

Kopā ar VARAM  Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vadītāju Zigmāru Ertu un vecāko eksperti – remigrācijas kontaktpersonu Vitu Ziemeli tika pārrunātas aktualitātes – Remigrācijas atbalsta pasākuma uzņēmējdarbībā norises gaita visā Latvijā, cik pieteikumu jau ir iesniegti un kāda ir atgriezeniskā saite no pašvaldībām par konkursa organizēšanu, Rīgas un Kurzemes reģiona remigrācijas koordinatori dalījās iespaidos par veiksmīgajām diasporas vizītēm Hamburgā un Birmingenā, kā rezultātā tika secināts, ka apmeklēt tautiešus diasporas organizāciju notikumu laikā ir ļoti iedarbīgs instruments, kā informēt latviešus ārzemēs par remigrācijas aktualitātēm un palīdzību, ko sniedz remigrācijas koordinatori, kā arī tika ieplānotas nākotnes aktivitātes arī vasaras laikā, piemēram visu remigrācijas koordinatoru dalība Vispasaules cēsinieku dienā Cēsīs 17.jūlijā.

Ir gandarījuma sajūta un neizsakāms prieks par remigrācijas koordinatoru saliedēto komandu un entuziasmu darbus darot!