IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – ATBALSTS REMIGRĀCIJĀ

Pamatojoties uz 2023. gada 27. jūnija Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”, protokols Nr. 34/64§ un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumu Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”). Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Atbalsts remigrācijā – uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā”. Kopējais finansējums 2024. gadā – līdz EUR 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi); no kuriem EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi)  VARAM līdzfinansējums un EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vienam projektam pieejams līdz EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) līdzfinansējums, no kuriem EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) VARAM līdzfinansējums un EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta pieteicēja finansējums ir ne mazāk kā 50% no pieprasītā VARAM līdzfinansējuma apmēra.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 16. maija līdz 17. jūnijam, pl.16.30.  Lasīt vairāk >>>