Iznāks piemiņas un atklāsmju grāmata “Vitolds Valeinis: personība un darbi”

Ir uzsākts darbs, un šā gada rudenī ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa “Latgales kultūras programma 2024” atbalstu iznāks piemiņas un atklāsmju grāmata “Vitolds Valeinis: personība un darbi”.

Piemiņas un atklāsmju grāmatā “Vitolds Valeinis: personība un darbi” tiks apkopota profesora Vitolda Valeiņa – viena no ievērojamākiem literatūrkritiskās domas, literatūrteorijas un latgaliešu literatūras apzinātājiem un attīstītājiem – līdz šim nepublicētā dzeja, korespondence ar V. Valeiņa laikabiedriem, V. Valeiņa atmiņas, sniegts pilns bibliogrāfijas un biogrāfijas pārskats, kā  arī zinātnisks un emocionāls profesora darbīgā mūža izvērtējums, godinot viņa simto gadskārtu un ļaujot iepazīt un aktualizēt profesora V. Valeiņa veikumu bijušajiem un esošajiem filoloģijas studentiem, literatūrzinātnes un novadpētniecības interesentiem, kā arī plašākai sabiedrībai.

Literatūrzinātnieks un profesors Vitolds Valeinis (1922. g. Istrā – 2001. g. Rīgā) ir vairāk nekā 20 grāmatu autors vai sakārtotājs, t. sk. tādu literatūrteorijas un vēstures izdevumu autors, ko arī šobrīd izmanto teorētisko atziņu apguvei (“Ievads literatūras zinātnē”, “Daiļdarba analīze”, “Latviešu lirikas vēsture”, “Ievads  latviešu literatūrteorijas vēsturē”  u. c.). Latgaliešu literatūras apzināšanā ir svarīgi viņa pētījumi dzejā, izdodot latgaliešu lirikas vēsturi, sakārtojot dzejas antoloģiju, veicot pētījumus par A. Eglāja, Madsolys Juoņa, A. Adamāna, Franča Trasuna, Martas Skujas un citu autoru devumu latgaliešu valodas un literatūras attīstībā.

Viena no krājuma “Vitolds Valeinis: personība un darbi” idejas autorēm un īstenotājām Ilga Šuplinska: “Profesora Vitolda Valeiņa dzīves gājums un profesionālā darbība precīzi atklāj skarbo laiku, kurā viņš ir dzīvojis: no neziņas un iznīcības Otrā pasaules kara laikā līdz neatlaidīgai cīņai zinātnes attīstībā, kurā stagnējoša un attīstību kavējoša loma ir bijusi padomju laika cenzūrai un formālai attieksmei pret humanitā­rajām zinātnēm. Atjaunotās Latvijas laikā profesors ir paspējis publicēt savus vēl studiju laikā aizsāktos pētījumus par latgaliešu literatūru, aktīvi līdzdarbojies pirmās latgaliešu literatūras vēstures programmas izstrādē, tāpat V. Valeinis ir viens no pirmajiem, kas aizrautīgi gādājis par latgaliešu valodas tiesībām, aktīvi darbojoties biedrībā “Olūts”, Latgales Kultūras centra izdevniecības padomē u. c.”

“Uz profesora V.Valeiņa teorētiskajiem un kritikas darbiem ir balstījušās filologa, latviešu valodas un literatūras skolotāja un bibliotekāra augstākās izglītības programmas, tie veidojuši vairākas inteliģences paaudzes visā Latvijā, tāpēc svarīgi, ka šāds izdevums atgādinās par vērtībām, kas ir mūžīgas un ko nepakļāva un nepārveidoja arī garais padomju laiks,” piebilst profesore L. Leikuma.

Piemiņas un atklāsmju grāmata “Vitolds Valeinis: personība un darbi” iznāks 2024. gada rudenī, tās atvēršanas svētki notiks Ludzas novadā, Rēzeknē un Rīgā. Katru nedēļu Latgaliešu kultūras biedrības (LKB) FB kontā tiks publicēta kāda mazāk zināma vai piemirsta informācija par profesoru V. Valeini, kā arī neliels konkurss. Aktīvākie konkursa dalībnieki tiks pie pārsteiguma balvām grāmatas prezentācijās.

Projektu īsteno Latgaliešu kultūras biedrība, tās vadītāja Ilga Šuplinska, V. Valeiņa bijusī studente, pašreizējā LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu valodniecības katedras profesore Lidija Leikuma un V. Valeiņa mazmeita Teika Lapsa.

Teika Lapsa, projekta īstenotāja