IN MEMORIAM. Juris Bozovičs.

Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu. 
Zemes māte nu villaini segs.
(N. Dzirkale)

Juris Bozovičs bija ievērojams pedagogs un pašvaldību darbinieks, kurš ilgus gadus vadīja arī Malnavas koledžu, Viņa devums izglītībā un pašvaldību darbā bija ļoti nozīmīgs, un viņa aiziešana ir liels zaudējums sabiedrībai.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, radiem, draugiem un darba kolēģiem…

Atvadīšanās notiek šo ceturtdien, 20. jūnijā plkst. 12.00 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā (Kārsava, Ludzas novads).