Iesaisties ES tekstilizstrādājumu marķēšanas noteikumu pārskatīšanā!

Aicinām patērētājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus līdz 2024. gada 12. martam piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tekstilizstrādājumu marķēšanas noteikumu pārskatīšanas iniciatīvu (turpmāk – iniciatīva).

Ar šo iniciatīvu plānots pārskatīt tekstilizstrādājumu marķēšanas noteikumus, ieviešot visaptverošas prasības tekstilizstrādājumu un ar tiem saistīto izstrādājumu fiziskajam un digitālajam marķējumam. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt patērētājiem precīzu, saprotamu un salīdzināmu informāciju, jo īpaši par tekstilizstrādājumu ietekmi uz vidi.

Ar iniciatīvu ir paredzēts atrisināt trīs galvenās problēmas:

  1. Novērst vienotā tirgus sadrumstalotību, kā piemēram, ES trūkst saskaņotu noteikumu attiecībā uz tekstilizstrādājumu marķēšanu to šķiedru sastāvam, kā rezultātā ES dalībvalstīs pastāv atšķirīgas prasības, kas sadārdzina uzņēmējiem atbilstības novērtēšanas izmaksas;
  2. Nodrošināt informāciju patērētājiem par produktu īpašībām un atbildīgu izmantošanu;
  3. Veicināt tekstilrūpniecības nozares ilgtspēju un sociālo atbildību pārejā uz zaļo ekonomiku un cīņā pret klimata pārmaiņām.

Ņemot vērā, ka ES Tekstilizstrādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģijā ir paredzēti  tādi pasākumi kā tekstilizstrādājumu dizaina prasību un digitālās produkta pases ieviešana, pārprodukcijas un pārmērīga patēriņa novēršana, obligātu un saskaņotu noteikumu izstrāde visās ES dalībvalstīs, mikroplastmasas izdalīšanās no sintētiskajiem tekstilizstrādājumiem novēršana, tekstilizstrādājumu atkritumu eksporta ierobežošana,  ar šo sabiedrisko apspriešanos Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli par tās priekšlikumu izveidot kopīgus un vienotus marķēšanas prasību noteikumus attiecībā uz tekstilizstrādājumiem un to saistītiem izstrādājumiem, piemēram, ādas un kažokādu apģērbu izstrādājumiem, apģērba piederumiem, iekšējas apdares un mājsaimniecības ražojumiem (izņemot apavus).

Plašāka informācija par Tekstilizstrādājumu marķēšanas noteikumu pārskatīšanu ir pieejama šeit.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv