“Es – uzņēmējs!” apmācībās par papildus nodarbībām piedalījās 94 pedagogi

10. un 11.aprīlī notika izglītotāju apmācības par jaunizstrādātajām 10 nodarbībām “Es-uzņēmējs!” pulciņiem un tajā piedalījās 94 pedagogi no visām Latgales reģiona pašvaldību izglītības iestādēm.

Jau informējām, ka Latgales Plānošanas reģiona projekta “UAP Latgale” ietvaros, sadarbībā ar Junior Achievement Latvia, ir izstrādātas papildus 10 nodarbības katram vecumposmam interešu izglītības programmās “Es – uzņēmējs!” – ir gan papildus temati, gan tēmas, gan metodes, gan caurviju prasmes, kuras tiks attīstītas un ir iekļautas papildinātajā Rokasgrāmatā nodarbību vadītājiem.

Apmācībās piedalījās gan skolotāji, kas ir bijuši klātesoši no pašiem interešu izglītības programmu izstrādes pirmsākumiem un ir piedalījušies aprobācijā, gan skolotāji, kas jau ir vadījuši “Es – uzņēmējs!” pulciņus. Taču liels prieks bija arī par pedagogiem, kuri apmācībās iesaistījās pirmo reizi un kuri vēl tikai plāno nākotnē izmantot izstrādātos mācību materiālus, jo tas ir pierādījums tam, ka interešu izglītība uzņēmējdarbības jomā ir ļoti aktuāla un nepieciešama Latgales jauniešiem, lai veidotu gudru sabiedrību finanšu pratībā un pateicotiem tam Latgales reģions attīstītos.

11.aprīlī projekta “UAP Latgale” norvēģu partneri – Junior Achievement Norway pārstāvis Tharalds Torset Lundvalls un Agderes reģionālās pašvaldības pārstāve Nina Kyllingstade – izklāstīja īstenotās aktivitātes projekta realizācijas laikā un prezentēja Latgales skolotājiem savu pieredzi, kā viņi sadarbojas ar skolēniem uzņēmējdarbības izglītības nodarbībās, demonstrēja metodes, interesantus un interaktīvus uzdevumus, kurus lapbrāt arī savā praksē pārņems Latgales izglītotāji.

 

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros. Projekta iesniedzējs – Latgales plānošanas reģions; partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Norvēģijas Agderes reģionālā līmeņa pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas visiem partneriem: 1495417,14 EUR. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia