Demokrātijas akadēmija dodas uz Balviem

Demokrātijas akadēmija turpina savu ceļu Latgalē, šoreiz 13. martā plkst. 13.00 tiksimies Balvu muižā Brīvības ielā 47, Balvos. NVO sektora pārstāvjiem būs iespēja uzlabot zināšanas par pilsoniskā aktīvisma formām, metodēm un instrumentiem, kā arī stiprināt izpratni par demokrātiskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskas sabiedrības veidošanā, paaugstināt līdzdalības un iesaistes kapacitāti, motivējot iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā. 
Reģistrējies līdz 12.03.2024 plkst. 15.00: ej.uz/DA_Balvos

Mēs kopīgiem spēkiem meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kā stiprināt izpratni par pilsoniskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā?
  2. Kā paaugstināt līdzdalības un iesaistes kapacitāti?
  3. Kā motivēt iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā?

Tīklojoties Mēs uzzināsim par aktualitātēm pilsoniskās līdzdalības jomā un līdzekļu piesaiste līdzdalības nodrošināšanā un diskutēsim par pilsoniskās līdzdalības formām.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni: +371 26030416 vai e-pastu: nvo@nvoc.lv.

Informācijai:
Demokrātijas akadēmija ir iniciatīva, kuru realizē Latvijas nevalstiskās organizācijas – biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru, apvienojot organizāciju līdzšinējo pieredzi un ekspertīzi, kas gūta 20 gadu garumā NVO sektora un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitātēs, lai aktualizētu pilsoniskas sabiedrības un līdzdalības jautājumus un to nozīmi, kā arī reaģētu uz esošajiem izaicinājumiem. 

Demokrātijas akadēmiju īsteno biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu, Zemgales NVO centru, kā arī sadarbības partneriem NVO un valsts pārvaldē. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.