Daugavpils uzsāk pieņemt pieteikumus “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē izskatīts un atbalstīts jautājums par jauno uzņēmēju atbalsta programmas „Impulss” īstenošanu. 2024. gadā grantu programmas “Impulss” ietvaros ieviests jauns pasākums “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Pieteikumu pieņemšana sāksies 15. martā.

Grantu programmas “Impulss” konkursa mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem pilsētā īstenot interesantas biznesa idejas, radīt jaunas darba vietas un sekmēt remigrācijas atbalsta pasākumu ieviešanu. Konkursa pieteikumu var iesniegt granta pretendents:

  • fiziska persona, kura apņemas uzsākt un veikt komercdarbību Daugavpilī,
  • komercreģistrā ierakstīts komersants, kurš konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne ilgāk kā divus gadus un kurš granta atbalstu saņēmušo komercdarbības daļu apņemas veikt Daugavpilī;
  • remigrants, kurš apņemas uzsākt un veikt komercdarbību Daugavpilī;
  • remigranta dibināts Uzņēmumu reģistrā ierakstīts komersants, kura izveidošanas datums ir ne vairāk kā divus gadus pirms atgriešanās vai pārcelšanās brīža un kurš apņemas veikt komercdarbību Daugavpilī. Par komersantu, šī punkta izpratnē, tiek uzskatīts arī saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā.

Detalizētāka informācija ir atrodama te: www.daugavpils.lv