Balvos notiks seminārs par Latgales SEZ iespējām

Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību 13. februārī plkst. 11.00 Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā, Brīvības ielā 47, Balvos, rīko informatīvo semināru “Latgales SEZ – veiksmes atslēga uzņēmējdarbībai”, īpaši tiek aicināti novada uzņēmēji, ražotāji, pašvaldības darbinieki, kā arī citi interesenti.

Semināra laikā Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārstāvji iepazīstinās ar Latgales SEZ sniegtajām priekšrocībām – kādi ir nodokļu un tiešo nodokļu atvieglojumi, kādas ir atbalstāmās investīcijas, kādas nozares netiek atbalstītas un kā saņemt Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma statusu.

Pateicamies Balvu novada pašvaldībai par sadarbību semināra organizēšanā!

Papildu informācija:
Anna Jaudzema
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparāta
mārketinga projektu vadītāja
tālr.: +371 25434847


Detalizēta informācija par Latgales SEZ darbu atrodama arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapas lpr.gov.lv sadaļā “Latgales speciālā ekonomiskā zona”.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez.