Aizvadīta diskusija “Zinātnes un biznesa sadarbība – iespējas ekonomiskai izaugsmei. Inovāciju attīstīšana Latgales reģionā”.

Š.g. 26. jūnijā, notika Daugavpils Universitātes Pētniecības un biznesa centra “REBUS” sadarbībā ar LIAA pārstāvniecību Daugavpilī un Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru organizētā diskusija “Zinātnes un biznesa sadarbība – iespējas ekonomiskai izaugsmei. Inovāciju attīstīšana Latgales reģionā”.
Šajā diskusijā tika uzsvērti vairāki svarīgi punkti par to, kā zinātne var veicināt biznesa attīstību un inovāciju ieviešanu. Tika prezentēti piemēri, kā zinātniskie pētījumi un tehnoloģiju izstrāde var radīt jaunus produktus un pakalpojumus, kas palielina uzņēmumu konkurētspēju tirgū. Turklāt tika apspriesti veidi, kā uzņēmēji var sadarboties ar zinātniekiem un pētniecības institūtiem, lai izmantotu jaunākās zinātniskās atziņas un tehnoloģijas. Tāpat tika izcelti konkrēti projekti un iniciatīvas, kas veicinājušas inovāciju ieviešanu reģionā, kā arī sniegti praktiski padomi un atbalsts uzņēmējiem, kas vēlas integrēt zinātnes sasniegumus savā darbībā.

Paldies visiem klātesošajiem par aktīvu dalību diskusijās!