26. janvārī LPRAP sēdē tika aptiprināts LPR 2024. gada darba plāns

Šī gada 26. janvārī tiešsaistē notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sēde, kurā dalību ņēma  pašvaldību priekšsēdētāji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) eksperti un Latgales plānošanas reģiona projektu, nodaļu vadītāji un speciālisti. Sēdi moderēja Balvu novada pašvaldības vadītājs un LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

LPR administrācijas vadītāja/ Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina-Tabūne ziņoja par  SAM 5.1.1.1. pasākuma „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” aktualitātēm, kā arī iepazīstināja klātesošos ar iestādes struktūru, darba plānu un Latgales plānošanas reģiona budžetu 2024. gadam.

Attīstības padome uzklausīja vairāku LPR speciālistu ziņojumus, tostarp arī LPR Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) vadītāja Andra Kucina ziņojumu par atkārtotu konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” nolikuma apstiprināšanu.

Tika diskutēts arī par Latgales pašvaldību budžetu 2024. gadam veidošanas un apstiprināšanas procesu, konstatējot, ka situācija ir ļoti sarežģīta un izaicinoša. Šajā jautājumā viedokli pauda un LPRAP sēdē piedalījās arī VARAM pārstāvji: Ilze Sniega-Sniedziņa, Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vecākā eksperte un Maija Brunava, Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vecākā konsultante.

Sēdes noslēgumā tika pārrunātas arī SAM 6.1.1.8. pasākuma „Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” apmācību tēmas, kā arī apspriesti un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar dažādu saimnieciska un organizatoriska rakstura jautājumiem.

*Latgales plānošanas reģiona attīstības padome pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses, organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju un politiskā līmenī pārstāv Latgales reģiona intereses.

Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zaiga Lāce