19. aprīlī notiks informatīvs pasākums Ludzas novada uzņēmējiem

19. aprīlī plkst. 13.00 Ludzas Kultūras nama mazajā zālē, Ludzā, Stacijas ielā 41 notiks informatīvs pasākums Ludzas novada uzņēmējiem. Uz pasākumu aicina Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru. Pasākumā uzstāsies un par uzņēmējdarbības aktualitātēm informēs pārstāvji no Latgales plānošanas reģiona, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Ludzas rajona partnerības un Valsts attīstības finanšu institūcijas Altum.