OECD eksperti Rīgā un Latgalē diskutē par reģiona attīstības veicināšanu

No š.g. 28. līdz 30. maijam norisinājās trīs dienu ilga Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD vizīte Latvijā un Latgales reģionā, kuras mērķis bija risināt jautājumus par reģionālo attīstību un pievilcības veicināšanu investīcijām, talantiem un tūrisma attīstībai. Misijas ietvaros tika rīkotas vairākas apaļā galda diskusijas un vizītes, kurās piedalījās gan vietējie, gan starptautiskie eksperti.

Tikšanās ar Latvijas Nacionālajām atbildīgajām iestādēm

Pirmajā dienā OECD un Eiropas Komisijas pārstāvji Rīgā tikās ar dažādu ministriju un organizāciju pārstāvjiem, tostarp arī ar Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padomes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu un LPR Administrācijas vadītāju, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieci Ivetu Maļinu-Tabūni, lai apspriestu svarīgus jautājumus par augstākās izglītības, kultūras un attīstības jomām, kas saistītas ar transportu, vides aizsardzību un inovācijām. Pārrunāja arī valsts līmeņa politikas attiecībā uz teritoriālo pievilcību un reģionālo attīstību.

Reģionālā vizīte Rēzeknē un Krāslavā

Otrajā dienā diskusijas turpinājās Latgales plānošanas reģionā Rēzeknē. Pirmajā reģionālajā apaļā galda diskusijā tika apspriesta stratēģisko un ilgtspējīgu investīciju piesaistīšana Latgales reģionam. Dažādu jomu pārstāvji apvienojās, lai apspriestu reģiona attīstības iespējas un izaicinājumus, kā arī izstrādātu konkrētus risinājumus reģionālās pievilcības veicināšanai.

Pēcpusdienā Krāslavā notika otra apaļā galda diskusija, kuras tēma bija lauku attīstības veicināšana caur investīcijām, talantu piesaisti un tūrisma attīstību. Dalībnieki apsprieda arī ģeopolitisko notikumu ietekmi uz Latgales pievilcību kā dzīvesvietu, darba vietu un investīciju galamērķi.

Apaļā galda diskusijas Daugavpilī

Trešajā dienā Daugavpils Universitātē notika divas apaļā galda diskusijas. Pirmajā diskusijā tika runāts par dzīves kvalitātes veicināšanu, lai piesaistītu un noturētu talantus reģionā. Dalībnieki, kas pārstāvēja gan publisko, gan privāto sektoru, apsprieda reģiona priekšrocības un trūkumus attiecībā uz dzīves kvalitāti un labklājību.

Otrajā diskusijā tika apspriesti daudzlīmeņu pārvaldības jautājumi Latvijā, koncentrējoties uz to, kā vietējās un reģionālās pašvaldības var labāk izpildīt savus uzdevumus un plānot nākotnes izaicinājumus un iespējas. Savus secinājumus par OECD 3 dienu vizīti Latvijā un Latgalē, pauž LPRAP priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs:

Vai esat dzirdējuši teicienu, ka par laukiem un par Latgali neviens nedomā? Pēc tikšanās Rīgā jāsecina, ka notikumi, kas pašlaik norisinās, liecina par pretējo. OECD eksperti sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Pasaules Bankas pārstāvjiem diskutē ar Latgales pašvaldībām, ministrijām, ministriju pārstāvjiem, dažādiem uzņēmējdarbības jomu speciālistiem, ekspertiem par to, kā efektīvāk un ātrāk attīstīt Latgales ekonomiku. Pēc vizītes Latgalē, jāsecina – bija interesanti dzirdēt no uzņēmējiem, ka viņi paši zina, kā strādāt un kas viņiem ir nepieciešams. Ievērojams fakts, ka OECD eksperti Latgalē ieradās, izmantojot sabiedrisko transportu – vilcienu, apmeklējot Krāslavas novada pašvaldību, devās apskatīt arī robežbūvniecību, lai patiešām izjustu, kā mēs šeit Latgalē dzīvojam.

Galvenās tēmas un secinājumi

Vizītes laikā tika identificēti trīs galvenie aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību:

  1. Ekonomiskā situācija: Latgale saskaras ar ievērojamām ekonomiskām nesabalansētībām, kas prasa inovatīvus risinājumus, lai uzlabotu IKP uz vienu iedzīvotāju, produktivitāti un nodarbinātību;
  2. Infrastruktūra: Piekļuve reģionam un pakalpojumu kvalitāte ir svarīgi faktori, kas ietekmē reģiona pievilcību investīcijām. Tika apspriesta nepieciešamība uzlabot sabiedriskā transporta, ūdens un tīklu infrastruktūru;
  3. Institūcijas: Birokrātiskie šķēršļi, kas apgrūtina uzņēmumu un mājsaimniecību izveidi, arī tika identificēti kā būtisks izaicinājums.

Latgales reģions saskaras ar dubultiem izaicinājumiem – ekonomiskām grūtībām un drošības izaicinājumiem pie ES austrumu robežas. OECD misija uzsvēra nepieciešamību pēc mērķtiecīga atbalsta gan no Latvijas, gan ES puses, lai veicinātu reģionālo pievilcību un attīstību. Diskusiju rezultāti un ieteikumi tiks iekļauti turpmākajos ziņojumos, kas kalpos par pamatu tālākai politikas plānošanai un īstenošanai.

Šīs diskusijas un vizītes sniegs noderīgu impulsu Latgales reģiona attīstībai, veicinot investīciju, talantu un tūrisma piesaisti, kā arī uzlabojot dzīves kvalitāti reģiona iedzīvotājiem.

Diskusijās piedalījās: OECD Eksperti, Eiropas Komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Latgales plānošanas reģions, Latgales speciālā ekonomiskā zona, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ), Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Valsts policija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Latgales Industriālais tehnikums, Daugavpils medicīnas koledža, RSEZ uzņēmumi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Rēzeknes uzņēmēju biedrība, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs, Latgales Tūrisma asociācija, Krāslavas rajona partnerība, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs u.c.

Informāciju sagatavoja
Zaiga Lāce
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste