Zināmi radošā konkursa “Noķer pavasari!” rezultāti

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi pateicas visiem konkursa “Noķer pavasari!” dalībniekiem! Konkurss norisinājās no 29. marta līdz 25. aprīlim, kopumā tika saņemti 100 bērnu radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook “Es atgriežos Latgalē” lapā un nodoti publiskai balsošanai. Liels prieks, ka radošo darbu konkursā piedalījās dalībnieki no visas Latvijas un diasporas skoliņām – Islandes un Dienvidkalifornijas.

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu izpratni par latviešu svinamajām dienām un tradīcijām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivitātē, caurvijot Lieldienu tematiku.

Konkursa uzdevumi bija:

– Attīstīt bērnu un jauniešu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, veidojot izpratni par latviešu tradīcijām, gadskārtu svinībām, vadoties no norisēm dabā, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.

– Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem un jauniešiem, iesaistot vietējā reģiona bērnus un jauniešus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus un jauniešus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.

– Veicināt pozitīvu noskaņu un vienotību sabiedrībā ar saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un radošumu!

Rezultātu apkopojums:

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

 1. Alīna P., Balvu DSPC Dienas aprūpes centrs bērniem www.facebook.com  (233 patīk)
 2. Māris Z. , Ludza   www.facebook.com (145 patīk)
 3. Aleksa L. , Rēzeknes PII “Māriņa”  www.facebook.com (101 patīk)

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

 1. Balvu PII “Pīlādzītis” gr. “Zaķēni” audzēkņi www.facebook.com  (449 patīk)
 2. Rēzeknes PII “Vinnijs Pūks”, gr. “Tīģerēni” audzēkņi www.facebook.com  (374 patīk )
 3. Rēzeknes PII “Bitīte” audzēkņi www.facebook.com (319 patīk)

Žūrijas simpātijas balva tika piešķirta Emīlijai S. (5 gadi, Rēzekne, Latvija), Varvarai T. (3 gadi, Baloži, Latvija) un Aljai Ļ. (7 gadi, Dublina, Īrija). www.facebook.com

Veicināšanas balvas saņems:

 • Reinards V. (Ropažu novada vidusskola),
 • Medumu speciālās pamatskolas skolēni,
 • Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra audzēkņi,
 • Matīss P. (Viļānu vidusskola),
 • Krāslavas vidusskolas skolēni,
 • Kristīnei P. (Balvu DSPC Dienas aprūpes centrs bērniem),
 • Daugavpils 21 PII gr. “Zīļuks” audzēkņi,
 • Rēzeknes novada Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” gr. Taurenīši audzēkņi,
 • Krāslavas PII “Pīlādzītis” audzēkņi,
 • Kristofers un Mārtiņš K. (Losandželosas un San Diego latviešu sabiedrība)
 • Trikātas pamatskolas PII “Lācēni” audzēkņi.

Radošā konkursa “Noķer pavasari!” rīkotāji sazināsies ar laureātiem par balvu saņemšanu.

Uz tikšanos nākamajos Latgales plānošanas reģiona organizētajos konkursos!

Papildus informācija:

Latgales plānošanas reģiona projektu asistente

Anna Stalidzāne,  anna.stalidzane@lpr.gov.lv.