Zināmi konkursa “Mans labākais draugs – ūdens” rezultāti

Latgales plānošanas reģiona organizētajā radošajā konkursā bērniem un jauniešiem “Mans labākais draugs – ūdens” projekta Pure Water II ietvaros, kurš norisinājās no 27. oktobra līdz 10. novembrim, tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits. Kopsummā tie bija teju 300 radošie darbiņi – zīmējumi, izpildīti dažādās tehnikās un radoši, izzinoši, interesanti video. Konkursanti startēja gan individuāli, gan grupās. Esam ļoti pateicīgi ikvienam censonim, kurš piedalījās konkursā.

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, to plašo pielietošanu un saudzīgu izmantošanu, rosinot bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā/kolāžā/video attēlot ūdeni un tā resursus, uzsverot tīru ūdeni kā īpašu un nozīmīgu mūsu dzīves vērtību.

Rezultāti:

Individuālie darbi (bērni no 3 – 5 gadiem):

I VIETA Alesja Arcihoviča (58 patīk)
II VIETA Dārta Batiņa (31 patīk)
III VIETA Keita Stramkale (29 patīk)
IV VIETA Alise Lucatniece (28 patīk)
V VIETA Maija Ivanova (25 patīk)

Simpātiju balvas saņem: Timurs Protasovs, Annija Voičika, Jaroslava Boļšakova, Larija Vuškāne un Rafaels Vuškāns


Individuālie darbi (bērni no 6 – 8 gadiem):

I VIETA Timurs Hritonenka (308 patīk)
II VIETA Evelīna Zarāne (132 patīk)
III VIETA Ksenija Murašova (95 patīk)
IV VIETA Andžejs Potašs (77 patīk)
V VIETA Baiba Gudļevska (52 patīk)

Simpātiju balvas saņem: Sofija Gabriela Kundziša, Emīlija Grebeža, Nikita Krjukovs, Anastasija Iekalne, Martins Serovs


Individuālie darbi (bērni no 9 – 13 gadiem):

I VIETA Alīna Gasina (81 patīk)
II VIETA Anastasija Spiridova (69 patīk)
III VIETA Evelīna Purviņa (59 patīk)
IV VIETA Arta Plivda (57 patīk)
V VIETA Annika Potaša (49 patīk)

Simpātiju balvas saņem: Anete Lāce, Elīna Oļševska, Una Vucenlazdāne, Artūrs Kroičs, Evelīna Matīsa, Diana Bazileva


Individuālie darbi (bērni no 14 – 18 gadiem):

I VIETA Māris Zambars (79 patīk)
II VIETA Viktorija Vucāne (52 patīk)
III VIETA Evelīna Andersone (27 patīk)
IV VIETA Marta Teilāne (16 patīk)
V VIETA Dimitrijs Astratovs  (11 patīk)

Simpātiju balvas saņem: Sofija Daņilova, Karolina Kuzņecova


Grupu darbi (PII)

I VIETA Daugavpils 12. PII, grupa “Auseklītis” (235 patīk)
II VIETA Preiļu PII “Pasaciņa”, grupa “Taurenīši” (167 patīk)
III VIETA Balvu PII “Pīlādzītis”, 6. grupa ( 2 – 3 gadi) (125 patīk)
IV VIETA Balvu PII “Pīlādzītis”, 12. grupa “Lācēni” (1,3 – 3 gadi) (104 patīk)
V VIETA Balvu PII “Pīlādzītis”, 8.grupa “Bitītes” (103 patīk)

Simpātiju balvas saņem: Ludzas novada Blontu PII grupiņa “Bitīte” (5-6 gadnieki), Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII “Liesmiņa”, grupa “Zaķītis”, Krāslavas PII “Pienenīte”, grupa “Zvaniņi”


Grupu darbi (skolas)

I VIETA J. Soikāna Ludzas mākslas skola (23 patīk)
II VIETA Nautrēnu vidusskola (1. klase) (15 patīk)
III VIETA Rudzātu speciālās pamatskolas 1.,2.,3.a klašu grupa (14 patīk)
IV – V VIETA Krāslavas ģimnāzija 3.b klase (13 patīk) un Jaunstrūžānu sākumskola 2. – 4. klase (13 patīk)


Indviduālie video

I VIETA Larija Vuškāne, Emilija Kravale, Jaroslava Boļšakova (226 patīk)
II VIETA Adrija Tuguševa (95 patīk)
III VIETA Anete Stalidzāne (43 patīk)

Simpātiju balvas saņem: Filips Baumanis, Kristens Zeps


Grupu video (PII)

I VIETA Rēzeknes PII “Māriņa”, grupa “Ežuki” (712 patīk)
II VIETA Bērzpils pamatskolas pirmsskolas grupa (583 patīk)
III VIETA Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas grupa “Saulīte” (440 patīk)

Simpātiju balvas saņem: Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII grupa “Cielaviņa”, Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII “Pasaku namiņš”, grupa “Saulītes”


Grupu video (skola)

I VIETA Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda (254 patīk)
II VIETA Balvu novada Rugāju vidusskola (60 patīk)
III VIETA Daugavpils Saskaņas pamatskola (31 patīk)

Latgales plānošanas reģions personīgi sazināsies ar konkursa “Mans labākais draugs – ūdens” laureātiem par balvu saņemšanu.

Paldies visiem dalībniekiem par dalību konkursā, par pašizpausmi un radošumu! Pateicamies par iniciatīvu un dalību arī bērniem no citiem plānošanas reģioniem! 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Papildu informācija:
Latgales plānošanas reģiona projektu vadītāja
Natālija Kurakina
e-pasts: natalija.kurakina@lpr.gov.lv
tālrunis: + 371 283522255