Zīmējumu konkursa “Piedzīvojums sapņu zemē” rezultāti

Latgales plānošanas reģiona (LPR) projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) kolektīvs saka lielu PALDIES bērniem ar funkcionāliem trucējumiem par piedalīšanos zīmējumu konkursā “Piedzīvojums sapņu zemē”.

 

Konkurss norsinājās no 18. augusta līdz 8. septembrim, kopā tika saņemti 25 brīnišķīgi bērnu zīmējumi, kuri skatāmi zemāk virtuālajā izstādē. No tiem tika izvēlēti 13 zīmējumi, kuri tiks izmantoti LPR projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 2024. gada kalendāra dizainā:

Vāks: Ivo, 16 gadi, Balvu novada Sociālās pārvaldes Dienas aprūpes centrs Beņislavā

Janvāris: Žaklīne, 5 gadi, Rēzeknes valstspilsētas Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Spārīte”

Februāris: Oļegs, 18 gadi, Ludzas novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Kārsavā

Marts: Alina, 12 gadi, Balvu novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Balvos

Aprīlis: Marks, 14 gadi, Rēzeknes valstspilsētas Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Spārīte”

Maijs: Sabīne, 8 gadi, Rēzeknes valstspilsētas Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Spārīte”

Jūnijs: Valērija, 14 gadi, Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”

Jūlijs: Māris, 15 gadi, Ludzas novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Ludzā

Augusts: Vitālijs, 14 gadi, Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”

Septembris: Karolīna, 9 gadi, Rēzeknes valstspilsētas Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Spārīte”

Oktobris: Mārtiņš, 6 gadi, Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”

Novembris: Renārs, 10 gadi, Balvu novada Sociālās pārvaldes Dienas aprūpes centrs Beņislavā

Decembris: Viktorija, 11 gadi, Rēzeknes valstspilsētas Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Spārīte”

 

Konkursa mērķis – atbalstīt un veicināt bērnu radošo domāšanu, iztēli un pašizpausmi. Konkursa Vērtēšanas komisijai šis bija sarežģīts darbs, jo visi bērnu zīmējumi bija unikāli, radoši un patiesi pasakaini. Darbi tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

  • idejas oriģinalitātē;
  • atbilstība konkursa noteikumiem;
  • tehniskais izpildījums.

Konkursā piedalījās bērni no vairākām Latgales sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām – Daugavpils, Augšdaugavas, Balviem, Beņislavas, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes novada un Rēzeknes. Visi konkursā iesniegtie darbi, kuri atbilda konkursa noteikumiem, ir skatāmi virtuālajā izstādē Latgales plānošanas reģiona mājaslapā un sociālā tīkla Facebook lapā “DI Latgalē”, kā arī konkursa dalībnieki saņēma pateicības balvas no Latgales plānošanas reģiona par piedalīšanaos konkursā.

 

Konkursa darbu virtuālā izstāde:


Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 
Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale