Višķos norisinājās seminārs uzņēmējiem

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību šomēnes rīkoja divus informatīvos pasākumus Augšdaugavas novada uzņēmējiem. Pirmais no tiem notika 4. aprīlī  Ilūkstes kultūras un mākslas centrā.

Savukārt otrais tika aizvadīts 11. aprīlī Atpūtas vietā “Višķezers“. Pirmā lieta, kuru uzņēmēji parasti prasa no pašvaldības ir zemes vienības, kur varētu īstenot uzņēmējdarbību. Parasti tām ir nepieciešamas nodrošināt visas inženierkomunikācijas, elektrības pieslēgumu, labus ceļus. Līdzīgs zemes gabals atrodas Līksnas pagastā. Šobrīd ir plāns veidot industriālo parku “Augšdaugava” šosejas malā. Līksnas pagastā esošā zemes vienība pieder valstij. Iepriekš minētās komunikācijas ir nodrošinātas, turklāt netālu ir iespēja izmantot dzelzceļu. Valdības līmenī notiek priekšlikuma izskatīšana, lai varētu nodot šo zemes gabalu pašvaldības īpašumā. Par to informēja Augšdaugavas novada Attīstības pārvaldes komercdarbības speciāliste Iveta Megne: “Locikos Daugavpils valstspilsēta sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību turpina attīstīt ALTOP industriālo parku”.

Uzņēmējdarbības atbalstam Augšdaugavas novads jau ir īstenojis virkni dažādu projektu. Ilūkstē tika izveidota infrastruktūra uzņēmējiem “Mežlīči”, tomēr komersantus tur vēl nav izdevies piesaistīt. Randenes bijušajā skolā tika īstenots veiksmīgs projekts, un patlaban ēkā darbojas šūšanas uzņēmums, savukārt Sventē tika izveidots paipalu olu ražošanas uzņēmums. Projektu ietvaros Vīgantos, Nīcgalē, Višķos, Vecsalienā, Taborē atjaunoti ceļu posmi uzņēmējdarbības atbalstam. Īpaši lielas investīcijas plānotas Latgales industriālajam tehnikumam “Višķi”, kur kopējās investīcijas tiek lēstas ap 15 miljoniem eiro.

Ar aktualitātēm uzņēmēju atbalsta pasākumos un atbalstu uzņēmumu digitalizācijā iepazīstināja Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultante Rita Ivanova.

“Finansējums tiek dots inovatīviem produktiem, pētniecībai un dažādām jomām, kuras ir ilgtspējīgas. Līdzekļus piešķir arī digitalizācijai, zaļajiem projektiem, sociāli iekļaujošiem projektiem, līdzsvarotajai reģionu attīstībai. Lielākā daļa no finansējuma tiks inovācijām un digitalizācijai,” skaidro R. Ivanova.

“Partnerība Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele skaidroja jaunā perioda finansējuma LEADER projektu iespējas. Viņa teic, ka Latvijai plānotais finansējums LEADER programmā būs 58 miljoni eiro, kas būs sadalīti pa 33 partnerībām. Piešķirtos līdzekļus nepieciešams iztērēt konkrētajā teritorijā, kurai tas ir paredzēts. Daļa līdzfinansējuma būs novirzīta arī biedrību un sabiedriskā labuma projektiem. Šīs programmas ietvaros tiks atbalstīta jebkāda veida uzņēmējdarbība ārpus valstspilsētu teritorijās. Augšdaugavas novadā tā ir faktiski visa novada teritorija. Projektus varēs iesniegt arī zemnieku saimniecības, bet primārajam mērķim nav jābūt lauksaimniecībai. Inga Krekele turpina: “Ja jūs esat graudaugu audzētājs, tad sējmašīnas iegādāties nebūs iespējams, bet dzirnavas graudu malšanai droši.” Papildus programmas ietvaros tiek atbalstīta ne tikai produktu pārstrāde, bet arī tūrisms, amatniecība, sociālā uzņēmējdarbība.

Valsts finanšu institūcijas ALTUM vecākais klientu darījumu vadītājs Guntars Vanags klātesošajiem uzņēmējiem skaidroja ALTUM plānotos atbalsta pasākumus, tai skaitā aizdevumu programmas un atbalsta programmām uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai.

Augšdaugavas novadā ir izsludināts “Grantu konkurss 2023”. Tā mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību Augšdaugavas novada teritorijā, veicinot jaunu uzņēmumu izveidi un attīstību. Konkursa uzvarētāji varēs saņemt līdz pat 6000 eiro sava projekta realizēšanai.

Pieteikumi grantu projektu konkursam tiks pieņemti līdz 18. maijam!

Ziņu sagatavoja Augšdaugavas novada pašaldība.