Vides dienas Līvānos un Daugavpilī

No 2022. gada 1. maija Dienvidlatgalē darbojas Europe Direct centrs. Tas aktīvi informē sabiedrību par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem un veido saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, kā arī sadarbojas ar vietējām organizācijām, īstenojot dažādus projektus un pasākumus. Europe Direct Dienvidlatgales centrs tuvojoties gada darbības svētkiem iecerējis vērienīgu pasākumu programmu, kas jau tradicionāli notiks vides un Eiropas Zaļās domāšanas zīmē.  Šonedēļ, 20. aprīlī Līvānos un 21. aprīlī Daugavpilī, ar daudzveidīgiem pasākumiem izglītības iestādēs, pilsētas parkos un skvēros ar vairāk nekā 80 aktivitātēm tiks atzīmētas Vides dienas, pulcējot ap 15  dažādas ar vidi saistītas organzācijas.

 Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācijai rūp Eiropas Savienības vērtības un tās nākotne,” tā norāda LPR Attīstības padomes un Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. “ Šī gada darbības laikā ED centrs Dienvidlatgalē noorganizējis vairāk nekā 80 pasākumus. Reģiona iedzīvotājiem devis nozīmīgu pienesumu, saņemot aktuālāko informāciju no pirmavota un savlaicīgi, “ turpina S. Maksimovs.

Savukārt Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis piebilst: “Pagājšgad Vides diena Daugavpilī pulcēja vairāk nekā 1500 dalībniekus. Paplašinot Vides dienu norišu vietas, Latgales dažādu apkaimju iedzīvotājiem šī ir lieliska iespēja gan saņemt aktuālo informāciju par Eiropas Zaļo kursu, dabas aizsardzību, vides aktualitātēm, gan iesaistīties dažādās iniciatīvās.”

Abās Vides dienās notiekošās aktivitātes sasaucas ar vairākām Eiropas Savienības aktualitātēm un izvirzītajiem mērķiem: informācijas pieejamība ikvienam eiropietim, ceļš uz klimatneitralitāti, bioloģiskās daudzveidības veicināšana, demokrātijas un solidaritātes iniciatīvas. “Viens no mūsu mērķiem ir dot pienesumu arī izglītības jomā un informēt jauniešus par iespējām, ko paver dažādas Latvijas un ES projekti un programmas. Tādēļ šinīs dienās sadarbībā ar Līvānu novada un Daugavpils Izglītības pārvaldēm skolu audzēkņiem piedāvājam iespēju piedalīties visdažādākajos pasākumos un aktivitātēs: meistardarbnīcās, ekskursijās, izzinošās nodarbībās un spēlēs,” informē O. Zuģickis.

Īpaša vērība pasākumu klāstā tiks veltīta atkritumu tēmai. Jaunieši piedalīsies atkritumu monitoringa ekspedīcijās – šķirotonos. Skolotājiem un vides draugiem notiks izglītojoša saruna par atkritumu auditu. Savukārt Latvijas Zaļais punkts pilsētu iedzīvotājus informēs par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā, bet skolēniem būs iespēja piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē, ar virtuālās realitātes brillēm aplūkot Getliņu poligonu un PET Baltija pārstrādes rūpnīcu, kā arī piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes interaktīvajā nodarbībā ”Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes”.

Dažādas aktivitātes piedāvās vides biedrības. Tā, piemēram, “Zaļā brīvība” Daugavpils Vides dienas ietvaros esošos un topošos vides interešu aizstāvjus, aktīvistus, kā arī jaunatnes izglītotājus aicina uz satikšanos “Vides interešu aizstāvība: ZAĻĀ GAISMA TIKT SADZIRDĒTIEM!” neformālā atmosfērā 20. aprīlī no plkst. 16.30 – 18.00, kur būs iespējams uzzināt par dažādām sabiedrības līdzdalības un interešu aizstāvības iespējām, kā arī apmainīties ar pieredzi par veiksmīgākajām interešu aizstāvības metodēm un  to, kā panākt, lai sabiedrībai būtu lielāka ietekme uz pašvaldības un valsts virzību, bet biedrība “Sikspārņu centrs” Daugavpils cietoksnī rīkos izzinošu ekskursiju “Dzīvai cietoksnis.”

PASĀKUMU PROGRAMMA Līvānos

PASĀKUMU PROGRAMMA Daugavpilī

Visas dienas garumā pasākumu dalībnieki varēs piedalīties fotoakcijā, kuras ietvaros savos sociālajos mediju kontos aicināti ievietot fotogrāfijas no dažādām dienas laikā notikušajām aktivitātēm, izmantojot mirkļbirkas: #EDDienvidlatgale.

Europe Direct Dienvidlatgales centrs par sniegto atbalstu pateicas Līvānu novda un Daugavpils Izglītības pārvaldēm un abu pašvaldību mācību iestādēm, A/S “Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldei, Daugavpils Universitātei, Daugavpils Inovāciju centram,  Latvijas Zaļais punkts un biedrībām “Zaļā brīvība”, “Zero Waste Latvia”, “Baltijas krasti”, “Sikspārņu centrs.”

Europe Direct centrus finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Latvijā tie darbojas arī Gulbenē – ar filiālēm Madonā un Alūksnē, Austrumlatgalē Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā. Kopumā visā Eiropā darbojas vairāk nekā 430 Europe Direct centri, nodrošinot iedzīvotājiem savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosina iedzīvotāju diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Europe Direct centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām.

Aktuālo informāciju par Europe Direct Dienvidlatgale centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī.

Papildu informācija:

Oskars Zuģickis, “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv, t.: 26565858